Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Meranie prevádzky v IP telefónií

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6263
Posledná úprava
13.09.2017
Zobrazené
1 485 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
IP telefónia alebo VoIP (Voice over Internet Protocol) je súhrn technológií použitých na prenos hlasu cez dátové siete založené na protokole IP (Internet Protocol). Je to teda telefonické spojenie, ktoré prechádza sieťou založenou na prepájaní paketov na rozdiel od klasických telekomunikačných sietí, ktoré sú založené na prepájaní okruhov.

V súčasnosti čoraz viac telefonických či videokonferenčných hovorov je zabezpečovaných týmto spôsobom. Trend rozmachu Internetu zasiahol aj telekomunikačné prostredie a preto aj konvergované (zahŕňajúce spolu všetky služby - hlas, obraz i dáta) telekomunikačné riešenia sú čoraz častejšie postavené na IP technológii.

Každý prenos informácie sa dá charakterizovať určitými parametrami. Pre porovnávanie a hodnotenie kvality poskytovaných služieb je potrebné tieto parametre merať a vyhodnocovať. Nie je to inak ani pri IP telefónii. Nie je možné nasadiť a udržiavať technológiu bez vyhodnocovania jej vlastností.

Kľúčové slová:

transportná vrstva

telekomunikačné prostredie

IP telefónia

VoIP

dátové siete

internet

telekomunikácieObsah:
 • 1 Úvod -9-
  2 Analýza problematiky VoIP v prostredí neverejných sietí -10-
  2.1 Siete VoIP - ústredne, prenosové médiá, terminály -10-
  2.2 Protokoly IP telefónie -10-
  2.2.1 Sieťová vrstva -11-
  2.2.1.1 IPv4 -11-
  2.2.1.1.1 Štruktúra IPv4 paketu -12-
  2.2.1.1.2 Fragmentácia -13-
  2.2.1.2 IPv6 -14-
  2.2.1.2.1 Vlastnosti a výhody IPv6 -14-
  2.2.1.2.2 Nevýhody IPv6 -14-
  2.2.1.2.3 Hlavička IPv6 -14-
  2.2.1.3 Snaha o zabezpečenie QoS -15-
  2.2.2 Transportná vrstva -16-
  2.2.2.1 Transmission Control Protocol (TCP) -16-
  2.2.2.2 User Datagram Protocol (UDP) -18-
  2.2.2.3 Real-Time Transport Protocol (RTP) -19-
  2.2.2.4 Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) -21-
  2.2.3 Aplikačná vrstva (signalizačné protokoly) -23-
  2.2.3.1 H.323 -24-
  2.2.3.1.1 Rozsah odporúčaní H.323 -25-
  2.2.3.1.1.1 Terminál -25-
  2.2.3.1.1.2 Brána (gateway) -25-
  2.2.3.1.1.3 Gatekeeper -26-
  2.2.3.1.1.4 Multipoint Control Unit -26-
  2.2.3.1.2 Nadväzovanie a rušenie spojenia -27-
  2.2.3.1.2.1 H.225.0-RAS -27-
  2.2.3.1.2.2 H.225.0-Q.931 -29-
  2.2.3.1.2.3 H.245 -30-
  2.2.3.1.3 Kodeky -31-
  2.2.3.1.3.1 Hodnotenie kvality kodekov -31-
  2.2.3.1.3.2 Audio kodeky -32-
  2.2.3.1.3.3 Video kodeky -33-
  2.2.3.2 Session Initiation Protocol (SIP) -34-
  2.2.3.2.1 Architektúra -35-
  2.2.3.2.2 Identifikácia používateľov v SIP sieťach -35-
  2.2.3.2.3 Formát požiadaviek a odpovedí -36-
  2.2.3.2.4 Session Description Protocol (SDP) -37-
  2.2.3.2.5 Príklad komunikácie (nadväzovania a priebehu spojenia) -38-
  2.2.3.3 Preklad telefónnych čísel na URI - technológia ENUM -40-
  3 Nasadenie QoS v neverejných (vnútorných) sieťach -42-
  3.1 Aspekty ovplyvňujúce kvalitu služby v IP telefónii -42-
  3.1.1 Kvalita služby pri signalizácii -42-
  3.1.2 Kvalita služby prenosu multimediálnych dát -43-
  3.2 Zabezpečenie QoS na aplikačnej úrovni -45-
  3.2.1 Spätná väzba -45-
  3.2.2 Reakcia na spätnú väzbu -46-
  3.3 Zabezpečenie QoS na sieťovej úrovni -47-
  3.3.1 Implementácia QoS -48-
  3.3.2 Architektúry QoS v IP sieťach -49-
  3.3.2.1 Integrated Services -49-
  3.3.2.1.1 Resource reSerVation Protocol -50-
  3.3.2.2 Differentiated Services -52-
  3.3.2.2.1 Riadenie front (Packet Scheduler) -53-
  4 Meranie prevádzky vo VoIP sieťach -55-
  4.1 Meranie objemov prevádzky -55-
  4.2 Meranie prevádzkových parametrov -56-
  4.2.1 Meranie end-to-end parametrov prenosu v praxi -56-
  5 Záver -62-
  Použité zdroje -64-
  Použité skratky -66-
  Zoznam príloh -69-

Zdroje: