Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Technická dokumentácia a CAD (Kapitola 3: Technické výkresy, ich úprava, tlač a archivovanie)

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13894
Posledná úprava
22.09.2021
Zobrazené
2 307 x
Autor:
6kasanova6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technická dokumentácia sa musí vytvoriť na formulároch normalizovaných rozmerov s
predpísanou úpravou doplnenou titulnými blokmi a súpisami súčiastok.
Pri ručnom kreslení technických výkresov sa úprava výkresov predpísaná normami robí pre
každý výkres samostatne, alebo sa použijú predtlačené formuláre.
Pri použití AutoCADu sa uvedená úprava výkresov prenáša pomocou prototypových
výkresov alebo šablón.
Technické výkresy sa archivujú v papierovej a v elektronickej podobe. V priebehu tvorby
technických výkresov pomocou AutoCADu sa používajú rôzne bloky, typy čiar a nastavenia
periférnych zariadení, čím sa zvyšujú požiadavky na pamäť potrebnú k archivovaniu výkresu.
Aby sa nevyhnutná veľkosť potrebnej pamäte na uloženie výkresu zmenšila, môže sa výkres
vyčistiť od nepotrebných informácií.
Technické výkresy v papierovej forme sa musia do súboru technickej dokumentácie
poskladať na formát A4 podľa normalizovaných postupov.
...

Kľúčové slová:

výkres

technický výkres

formát výkresov

titulný blok

technická dokumentácia

CAD

AutoCAD

STN

ISO

STN ISO 5457

STN ISO 3098

položka

súpis položiek

archivácia

skladanie výkresovObsah:
 • 3 TECHNICKÉ VÝKRESY, ICH ÚPRAVA, TLAČ A ARCHIVOVANIE
  3.1 FORMÁTY VÝKRESOV
  3.1.1 Výber formátov a určenie rozmerov
  3.1.2 Predĺžené formát
  3.1.3 Úprava výkresových listov
  3.2 TITULNÉ BLOKY
  3.3 SÚPISY POLOŽIEK
  3.3.1 Druhy súpisu položiek
  3.3.2 Usporiadanie súpisu položiek
  3.4 PROTOTYPOVÝ VÝKRES (ŠABLONA) V AutoCADE
  3.5 ARCHIVÁCIA VÝKRESOV
  3.5.1 Archivácia výkresov v papierovej forme
  3.5.2 Archivácia výkresov v elektronickej forme
  3.5.2.1 Uloženie výkresov
  3.5.2.2 Import a export výkresov
  3.5.2.3 Vyhľadávanie výkresov
  3.5.2.4 Otváranie archivovaných výkresov
  3.6 ČISTENIE VÝKRESOV
  3.7 PRÍPRAVA VÝKRESOV PRE VÝROBU
  3.7.1 Tlač výkresov
  3.7.2 Nastavenie vykresľovacieho zariadenia
  3.7.3 Nastavenie vykresľovacieho prostredia
  3.8 SKLADANIE KÓPIÍ VÝKRESOV

Zdroje:
 • Doc. Ing. Ján Veselovský, PhD.:TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A CAD, Slovenská technická univezita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra mechaniky, 2002