Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Servopohony nastavenia parametrov dvojvýstredníkoveho lisu

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12109
Posledná úprava
17.09.2019
Zobrazené
1 348 x
Autor:
pozgy99
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce je návrh úpravy mechanizmu mechanického dvojvýstredníkového lisu tak, aby bola dosiahnutá automatizácia nastavovania parametrov dvojvýstredníkového lisu so zachovaním alebo zvýšením presnosti nastavenia.
Tieto zabezpečujú zmenu úžitkových vlastností výrobného stroja. Podmienkou je minimalizácia hmotností prídavných zariadení a zmenu parametrov musí vykonávať krokový motor.
Pri definovaní požiadaviek som vychádzal z trendov, ktoré určujú svetoví výrobcovia výrobných strojov a krokových motorov.
Pri návrhu mechanizmov slúžiacich na nastavovanie parametrov výrobného stroja je nevyhnutná spolupráca všetkých zložiek vývoja, tak konštrukčnej ako aj výpočtovej či technologickej.

Kľúčové slová:

lisovanie

dvojvýstredníkový lis

pohon

hriadeľ

natočenie výstredníkov

žliabkovanie

pretlačiteľnosť spojky

návrh motora

kontrola čapuObsah:
 • 1. Zadanie diplomového projektu. 0
  2. Obsah. 2
  3. Označenie veličín, zoznam použitých skratiek. 4
  4. Úvod 6
  5. Usporiadanie a vlastnosti pohonu 2VL 8
  5.1 Kinematická schéma a funkcia pohonu 8
  5.2 Vlastnosti pohonu 10
  6. Možnosti nastavenia parametrov 12
  6.1 Ručné nastavovanie 13
  6.2 Automatizované nastavovanie 14
  7. Ideové návrhy servopohonu 16
  7.1 Natočenie y - hriadeľa 16
  7.2 Natočenie výstredníkov 19
  7.2.1 Návrh natočenia 19
  7.2.2 Návrh uvoľnenia telesa výstredníka 21
  8. Návrh konštrukcie servopohonu nastavenia fázového natočenia y 22
  8.1 Návrh pneumatickej zubovej spojky 22
  8.1.1 Návrh páky 23
  8.1.2 Výpočet sily vyvodenej spojkou 23
  8.1.3 Kontrola čapu 24
  8.1.4 Kontrola zubov na zubovej spojke 25
  8.2 Návrh servopohonu na natáčanie hriadeľa 26
  8.2.1 Potrebný výkon motora 26
  8.3 Kontrola vybraných súčastí 27
  8.3.1 Kontrola skrutiek na spojke 27
  8.3.2 Kontrola žliabkovania 28
  8.4 Zhodnotenie účinnosti zariadenia 29
  9. Návrh konštrukcie servopohonu nastavenia polomerov R1, R2 výstredníkov 30
  9.1 Kontrola pretlačiteľnosti spojky 31
  9.1.1. Kontrola zubov na zubovej spojke 33
  9.2 Návrh hnacieho mechanizmu natočenia výstredníkov 34
  9.2.1 Výpočet prevodového pomeru motor - výstredník 35
  9.2.2 Návrh motora 36
  9.3 Kontrola vybraných súčastí 38
  9.3.1 Kontrola trvanlivosti ložísk 38
  9.3.2 Kontrola žliabkovania 39
  10. Funkčný popis zariadenia 40
  11. Montážny postup 42
  12. Záver 45
  13. Použitá literatúra 48

Zdroje:
 • Prof. Ing. Slavkovský, J. CSc. Funkčný vzor programovateľného lisovacieho modulu do 20kN a 30 mm zdvihu, Bratislava STU 1986 s.19
 • Prof. Ing. Slavkovský, J. CSc. Kinematické a kinetostatické vlastnosti poonu programovateľného lisovacieho modulu, Bratislava STU 1988 s.87
 • Prof. Ing. Slavkovský, J. CSc. Flexibilita vlastností dvojvýstredníkového lisu. In. Technológia ´99 Bratislava STU 1999 s.413 - 416
 • Doc. Ing. L. Javorčík - Obrábacie stroje
 • Doc. Ing. Kissóczy STU Bratislava
 • Doc. Ing. F. Palčák, CSc. Teória mechanizmov, STU Bratislava
 • Ing. Karol Šutor Konštrukcia výrobných pomôcok obrábacích strojov STU Bratislava
 • Doc. Ing. L. Javorčík - Konštrukčné cvičenia z výrobných strojov
 • Doc. Ing. J. Poláček CSc. STU Bratislava
 • Pavel Vávra a kol. Strojnícke tabuľky pre SPŠ strojnícke Bratislava 1997 1. vyd.