Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Systém politických strán v 1. Československej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6107
Posledná úprava
14.08.2017
Zobrazené
3 513 x
Autor:
medy1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Československá republika vznikla po dlhoročnom úsilí Čechov a Slovákov o osamostatnenie od Rakúsko-uhorskej monarchie, ako výraz vôle dvoch utláčaných národov, keď český a slovenský národ zvrhol stáročný útlak habsburskej monarchie, nemeckej a maďarskej buržoázie a veľkostatkárov. Vojnové udalosti v rokoch 1914 - 1918 urýchlili vznik česko-slovenského zahraničného odboja na čele s T. G. Masarykom, E. Benešom a M. R. Štefánikom. 28. októbra 1918 Československá národná rada vyhlásila vznik Československej republiky a 14. novembra 1918 bola ustanovená prvá československá vláda tzv. Všenárodná koalice a za prezidenta bol zvolený Tomáš Garyk Masaryk.

Kľúčové slová:

politické strany

agrárna strana

Masaryk

Beneš

Štefánik

Podkarpatská Rus

Československá republika

Rakúsko-Uhorsko

Všenárodná koaliceObsah:
 • Agrárna strana
  Československá sociálno-demokratická strana
  Československá strana národno-socialistická
  Československá národná demokracia
  Československá strana lidová
  Slovenská národná strana
  Hlinkova slovenská ľudová strana
  Strany nemeckej národnostnej menšiny
  Strana maďarskej národnostnej menšiny
  Strany poľskej národnostnej menšiny
  Židovské politické strany
  Politické strany na Podkarpatskej Rusi
  Inštitúcia vládnej päťky
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BROKLOVÁ E.: Československá demokracie politický systém ČSR 1918 - 1938, Praha, Slon, 1992
 • BUCHVALDEK M., et al.: Dějiny Československa v datech, Praha, Svoboda, 1968
 • MALÝ K., SIVÁK F.: Dejiny štátu a práva v Česko - Slovensku do roku 1918, Bratislava, Obzor,1992
 • MOSNÝ P., HUBENÁK L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku, Košice, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2005
 • ZEMANDLOVÁ L., et al.: Vybrané kapitoly z Európskych dejín štátu a práva, Bratislava, 2002