Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 004   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 694   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 5x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 31x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 11x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 26x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 51x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 12x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 1x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 0x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 38x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 10x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 3x
HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike
99,5%
1,6 0x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 16x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 0x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 0x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 8x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 3x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 53x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Investovanie a špekulácie na Devízovom trhu
98,9%
1,0 2x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 6x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 1x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 20x
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2%
1,0 0x
Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier
98,2%
16,3 5x
Porovnanie zhodnotenie a výber najlepšieho CMS systému na vytvorenie webovej prezentácie.
98,2%
3,3 7x
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0%
2,0 25x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 32x
Politický systém Slovenskej republiky
97,8%
0,2 43x
Zahraničný obchod ČR a SRvo vzájomnom porovnaní
97,5%
0,4 12x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 44x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 5x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 0x
Street art ako forma propagácie
97,1%
1,9 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: