Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

42 584   projektov
14 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 674   |   Strana 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 0x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 23x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 3x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 22x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 8x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 39x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 11x
Hospodárenie základných škôl zriadených mestom Banská Bystrica
100,0%
3,9 1x
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 30x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 1x
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0%
2,7 0x
Prípadová štúdia na plánovanie prepravných trás
99,5%
5,7 14x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 6x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 1x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 41x
Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek
99,2%
5,3 4x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 2x
Zefektívnenie procesu tvorby sprievodnej dokumentácie
98,6%
1,5 0x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 15x
Krajinný potenciál Ďumbierskych Tatier
98,2%
16,3 5x
Porovnanie zhodnotenie a výber najlepšieho CMS systému na vytvorenie webovej prezentácie.
98,2%
3,3 6x
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0%
2,0 19x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 41x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 21x
Politický systém Slovenskej republiky
97,8%
0,2 31x
Zahraničný obchod ČR a SRvo vzájomnom porovnaní
97,5%
0,4 11x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 18x
Majetková a kapitálová štruktúra
97,2%
0,3 3x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 4x
Techniky mediálnej manipulácie
96,9%
0,3 3x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 63x
Analýza hodnoty pre zákazníka
96,7%
0,8 4x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 10x
Štruktúra podnikového manažmentu vybraného podniku
96,2%
0,5 41x
Kriteriálne funkcie trvalo udržateľného rozvoja elektroenergetiky
95,9%
0,6 3x
Súčasné trendy v recyklácii plastov
95,5%
1,6 2x
Grafické znázornenie algoritmov teórie grafov
95,3%
12,0 0x
Smerovací protokol BGP
95,1%
1,5 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: