Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: manažment

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 255   |   Strana 1 / 57


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 31x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 28x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 165x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0%
0,2 14x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 70x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 3x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 20x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 33x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 62x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 116x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 10x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 4x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 11x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 30x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 1x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 27x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 79x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 406x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 8x
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0%
0,1 57x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 157x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 6x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 25x
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9%
0,1 0x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 27x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 76x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: