Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 569   projektov
6 nových

Výsledky vyhľadávania pre: manažment

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 302   |   Strana 1 / 58


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 29x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 6x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0%
0,6 20x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 31x
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0%
0,2 15x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 24x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 71x
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0%
1,5 8x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 5x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 183x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 4x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 63x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 13x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 30x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0%
0,2 12x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 11x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 5x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 13x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 33x
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5%
0,1 18x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 3x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 80x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 30x
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3%
0,3 5x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 408x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 160x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: