Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 306   projektov
2 nových

Výsledky vyhľadávania pre: manažment

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 163   |   Strana 1 / 55


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 145x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 31x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 112x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 3x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 2x
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 29x
Vývoj svetových financií a ich dopad na finančný manažment firiem
100,0%
0,1 2x
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0%
0,1 18x
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0%
0,2 28x
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0%
0,1 9x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 67x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Manažment pohľadávok a manažment pohotových peňažných prostriedkov
100,0%
0,1 3x
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 4x
Zlepšenie manažmentu práce na finančnom oddelení
99,7%
0,3 21x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 10x
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5%
0,2 23x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 1x
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4%
0,8 78x
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4%
0,1 26x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 403x
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0%
0,1 150x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 8x
Charakteristika projektového manažmentu, základných princípov projektového manažmentu. Definícia projektu a kategórií projektov.
98,9%
0,1 27x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 6x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 16x
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9%
0,1 0x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 74x
Manažment kvality 2 - Digitálny fotoaparát
98,8%
1,1 23x
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8%
0,4 0x
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7%
0,1 0x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 67x
Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné
98,6%
1,5 3x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 12x
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5%
1,8 68x
Organizačné a riadiace rámce vytvárania kvality v organizácii
98,5%
0,5 3x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: