Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Výsledky vyhľadávania pre: - všetko -

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 44 553   |   Strana 1 / 1114


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 192x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 50x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 46x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 19x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 104x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 11x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 60x
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0%
0,1 5x
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0%
2,2 1x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 11x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 16x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 34x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 20x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 24x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 19x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 15x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: