Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových

Výsledky vyhľadávania pre: - všetko -

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 44 692   |   Strana 1 / 1118


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 180x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 10x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 18x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 77x
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0%
0,1 5x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 26x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 16x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 9x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: