Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových

Výsledky vyhľadávania pre: - všetko -

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 44 154   |   Strana 1 / 1104


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 6x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 14x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 8x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 19x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 89x
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0%
0,1 1x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 11x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 5x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 137x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 30x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0%
2,9 1x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 15x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 45x
Klimatológia protokol (lokalita Nitra) - Agroklimatická štúdia na lokalite Nitra
100,0%
0,1 23x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 107x
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0%
2,1 7x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 24x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 62x
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0%
0,1 39x
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0%
4,7 11x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 11x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 18x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Podnikové hospodárstvo - Neumannová - testy - manažment
100,0%
0,1 23x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 15x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 12x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 9x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 7x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: