Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: - všetko -

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 45 006   |   Strana 1 / 1126


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 23x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0%
0,5 48x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 14x
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0%
0,2 19x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 52x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 66x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0%
3,7 6x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 29x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 8x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 107x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 15x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 14x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0%
0,5 25x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 46x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice 2023
100,0%
7,9 0x
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 4x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 36x
Konštrukčné ocele ušľachtilé triedy 15 - Seminárna práca - Náuka o materiáloch
100,0%
3,9 1x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 14x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach - Na západe nič nové, Peter a Lucia a Zbohom zbraniam
100,0%
0,1 8x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 10x
RÓMSKY JAZYK RÓMSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RÓMSKY SLOVNÍK PRE UČITEĽOV RÓMSKYCH ŽIAKOV A DEFINÍCIA RÓMSKEHO JAZYKA, JEHO HISTÓRIA
100,0%
1,2 12x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 12x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 28x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 16x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 6x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 41x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 217x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 26x
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0%
2,9 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: