Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 38   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 31x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 3x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 10x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 109x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 77x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 44x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 95x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 309x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 9x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 20x
Dejiny sociálnej práce - dejiny a vznik sociálnej práce
94,5%
0,1 6x
Úvod do štúdia sociálnej práce (Teoretické vymedzenie sociálnej práce, Predmet sociálnej práce, Objekt a subjekt sociálnej práce...)
93,9%
0,1 4x
Domáce násilie - vysvetlenie pojmov, intervenčné centrum a jeho možnosti
93,6%
0,1 11x
Metódy aplikovanej sociálnej práce - štátnicové otázky
92,3%
0,7 26x
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - Oláh, Roháč
92,3%
0,3 34x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov)
92,3%
0,6 8x
Rodinné právo (rozobraté zákony a vysvetlenie jednotlivých častí)
92,3%
0,4 12x
Sociálna práca v zdravotníctve (vypracované otázky ku skúške)
92,3%
0,3 19x
Metodologické otázky dejín sociálnej práce
92,1%
0,1 17x
Sociálna opora a zdravie (projekt)
92,0%
0,1 9x
Základy filozofie - znik a podstata filozofie
91,5%
0,4 10x
Náčrt dejín sociálnej práce
91,3%
0,4 22x
Geriatria pre sociálnu prácu - 2. časť - pomocné učebné texty
89,7%
0,2 2x
Geriatria pre sociálnu prácu - 1. časť - pomocné učebné texty
89,7%
0,2 7x
Geriatria (Okruhy otázok ku skúške z predmetu „Geriatria pre sociálnu prácu“ školský rok 2007-2008)
89,7%
0,2 8x
Seniori - starší vek a sebarealizácia v staršom veku
89,2%
0,1 33x
Sociálna pedagogika - ťahák (Humanistický štýl výchovy, Metódy činnosti SPe...)
85,8%
0,1 16x
Angličtina (komplet gramatika, časy, členy, slovesá, atď.)
85,7%
1,3 15x
Úvod do právnych disciplín - poznámky (spracovaný materiál na skúšku z práva u prof. JUDr. Kunošíka)
84,0%
0,1 9x
Letný tábor pre deti (centrum voľného času, CVČ)
82,2%
0,1 18x
Kazuistická štúdia (skutočný príbeh) - sociálna práca
81,9%
0,1 36x
Občianske a správne právo
80,9%
0,1 9x
Anatómia, fyziológia a funkcie obličiek
80,7%
0,2 11x
Manažment v sociálnej práci - Baťa
78,0%
0,1 2x
82 vypracovaných otázok z predmetu Politika zamestnanosti
77,7%
0,2 11x
Metódy aplikovanej sociálnej práce, Sociálna politika, Teória sociálnej práce
75,1%
3,0 27x
Násilie na ženách
70,9%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: