Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 596   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 28x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 17x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 15x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 68x
Sociálna patológia
95,1%
0,3 21x
Politika zamestnanosti (prednáška)
95,1%
2,1 24x
Základy sociológie
95,1%
0,2 12x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 20x
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9%
0,6 84x
Vypracované otázky z predmetu Sociálne zabezpečenie
92,3%
0,3 28x
Vývinová psychológia (skriptá a vypracované otázky)
92,3%
0,2 24x
Aplikovaná sociálna politika (vypracované otázky ku skúške)
92,3%
0,2 174x
Krízová intervencia - prednáška a vypracované otázky
92,3%
0,3 19x
Čo je filozofia, chápanie filozofie, Grécki atomisti, Sofisti, Platónova noetika
92,2%
0,1 27x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
91,3%
0,3 116x
Životný štýl
90,6%
0,1 14x
Prednášky z Vývinovej psychológie
90,6%
0,5 8x
Prednášky - Úvod do sociálnej politiky
90,5%
0,2 11x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
90,3%
0,3 4x
Metódy sociálnej práce s komunitou
89,8%
0,3 7x
Občianske právo hmotné a procesné
89,7%
0,6 8x
Ako naplánovať a napísať projekt
89,5%
0,5 115x
Život a tvorba Alfreda Adlera
89,1%
0,1 13x
Sociálna práca a právo sociálneho zabezpečenia
89,1%
0,5 6x
Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva
88,8%
1,4 34x
Sociálna práca vo verejnej správe
88,7%
0,2 53x
Úvod do sociálnej politiky
88,6%
0,2 9x
Úvod do sociálnej politiky
88,6%
0,9 17x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie (štátnicové otázky pre bakalárske štúdium 2008/2009)
88,5%
0,5 24x
Úvod do filozofie človeka
88,5%
0,2 1x
Metódy sociálnej práce (Štátnicové otázky pre bakalárske štúdium 2008/2009)
88,5%
0,5 24x
Šikanovanie na školách + Dotazník o vydieraní a šikanovaní
88,5%
0,2 30x
Sociálna politika a sociálne zabezpečenie SR
88,2%
0,8 14x
Metódy sociálnej práce (vypracovaných 12 otázok)
88,2%
0,1 220x
Šikanovanie (príčiny, druhy, typy agresorov) + dotazník
87,9%
0,1 23x
Neziskový sektor a sociálna práca (mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie)
87,9%
0,1 19x
Sociálna práca s občanmi s telesným postihnutím
87,8%
0,6 36x
Sociálna práca - štátnicové otázky
87,4%
0,3 6x
Základy štatistiky
87,4%
0,3 3x
Vypracované otázky zo základov pedagogiky
87,1%
0,4 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: