Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 54   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 222x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 95x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5%
5,7 0x
Sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela
93,8%
0,2 96x
Vypracované okruhy SP vo verejnej správe
92,4%
0,1 18x
Sociálna prevencia - Príprava na skúšku
92,3%
0,2 10x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3%
0,8 105x
Úvod do sociálnej politiky - Príprava na skúšku
92,2%
0,2 12x
Vplyv neúplnej rodiny na život a potreby dieťaťa
92,0%
0,2 5x
Štátnicové otázky z Teórie sociálnej práce
91,1%
0,2 158x
Seminárna práca - Edukácia pacienta s celiakiou
91,1%
0,5 14x
Politika zamestnanosti - Príprava na skúšku
90,8%
0,1 41x
Špeciálna pedagogika vypracované otázky
90,6%
0,1 39x
Sociálna politika - vypracované otázky
90,5%
0,6 33x
Štátnicové otázky - Sociálna politika
90,3%
0,7 57x
Metódy aplikovanej sociálnej práce
89,8%
0,2 69x
Psychoedukácia v psychiatrii
89,2%
0,1 13x
Sociálna antropológia - príprava na skúšku
88,6%
0,1 5x
Správne právo - Príprava na skúšku
88,3%
0,1 7x
Ontogenetická psychológia - prednášky
87,9%
0,3 14x
Sociálna práca so žiadateľmi o azyl - Príprava na skúšku
87,8%
0,1 14x
Psychológia - základné termíny, rozdelenie
87,5%
0,1 30x
Otázky na skúšku zo základov psychológie
86,1%
0,2 116x
Rodinné právo - Príprava na skúšku
86,1%
0,1 5x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia - Príprava na skúšku
85,6%
0,1 4x
Kultúra v spoločnosti
85,3%
0,1 6x
Vypracované otázky na skúšku zo Sociológie
84,9%
1,7 5x
Vypracované otázky na Základy sociálnej práce
84,9%
0,1 0x
Diabetes Mellitus - seminárna práca
84,6%
0,1 10x
Vojna vo Vietname - vojenský konflikt
84,2%
0,1 6x
SPOD - Príprava na zápočet a skúšku
83,9%
0,1 0x
Edukácia žiakov s mentálnym postihnutím
83,6%
0,1 27x
Socializácia detí z poruchami správania v detskom kolektíve
83,2%
0,1 15x
Sociálna antropológia - príprava na skúšku
82,9%
0,1 4x
Charakteristika bytovej politiky na Slovensku
82,7%
0,1 14x
Sociálna pedagogika - príprava na skúšku
82,6%
0,1 16x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom - Príprava na skúšku
82,3%
0,2 16x
Psychopatológia - príprava na skúšku
82,3%
0,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: