Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 78   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 13x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 241x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 125x
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5%
1,6 0x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 57x
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5%
5,7 1x
Sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela
93,8%
0,2 102x
Sociálna psychológia (vypracované témy vo forme ťaháka)
93,2%
0,2 12x
Základy pedagogiky (Základné pojmy pedagogiky, Utváranie osobnosti, Úvod do štúdia soc. pedagogiky...)
93,0%
0,3 24x
Vypracované okruhy SP vo verejnej správe
92,4%
0,1 24x
Sociálna prevencia - Príprava na skúšku
92,3%
0,2 15x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3%
0,8 114x
Úvod do sociálnej politiky - Príprava na skúšku
92,2%
0,2 14x
Vplyv neúplnej rodiny na život a potreby dieťaťa
92,0%
0,2 5x
Vývinová psychológia - základné definície + periodizácia s charakteristikou jednotlivých štádií
92,0%
0,1 2x
Rodinné právo - pojem a predmet rodinného práva
91,8%
0,3 15x
Náboženské sekty a kulty
91,4%
0,5 13x
Seminárna práca - Edukácia pacienta s celiakiou
91,1%
0,5 30x
Štátnicové otázky z Teórie sociálnej práce
91,1%
0,2 171x
Politika zamestnanosti - Príprava na skúšku
90,8%
0,1 51x
Vývinová psychológia - Vypracované otázky ku skúške z vývinovej psychológie - 1. ročník
90,7%
0,1 28x
Špeciálna pedagogika vypracované otázky
90,6%
0,1 49x
Sociálna politika - vypracované otázky
90,5%
0,6 39x
Ako písať ročníkovú prácu
90,4%
0,1 5x
Štátnicové otázky - Sociálna politika
90,3%
0,7 58x
Základné črty ľudského poriadku (opis knihy)
90,1%
0,1 2x
Metódy aplikovanej sociálnej práce
89,8%
0,2 74x
Ako sa píše ročníková práca
89,4%
0,2 4x
Prehľad všeobecnej psychológie (definície, biologické determinanty, pociťovanie...)
89,3%
0,2 17x
Psychoedukácia v psychiatrii
89,2%
0,1 14x
Somatológia (cvičenie, pestrá strava, cholesterol, stres...)
88,9%
0,6 17x
Sociálna politika (materiál)
88,9%
0,9 174x
Sociálna antropológia - príprava na skúšku
88,6%
0,1 7x
Správne právo - Príprava na skúšku
88,3%
0,1 8x
Demografia - 20 vyriešených otázok
88,1%
0,2 12x
Ontogenetická psychológia - prednášky
87,9%
0,3 15x
Sociálna práca so žiadateľmi o azyl - Príprava na skúšku
87,8%
0,1 18x
Sociálna patológia (vypracované témy vo forme ťaháka)
87,5%
0,1 6x
Psychológia - základné termíny, rozdelenie
87,5%
0,1 30x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: