Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 237   projektov
7 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna práca

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 409   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 11x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 15x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 78x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 207x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 16x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 20x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 66x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 10x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 57x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 40x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 110x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 62x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 6x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 148x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 1x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 56x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 304x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 2x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 34x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 5x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 12x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 0x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 24x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 25x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 12x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 41x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 17x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 11x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3%
0,1 6x
Sociálna práca so skupinou
94,0%
0,1 14x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x
Sociálna patológia - poznámky
93,0%
0,2 67x
Funkcie, modely, predmet, typológia sociálnej práce
92,9%
0,2 3x
Poradenská paradigma
92,7%
0,1 8x
Sociálna práca s komunitou
92,5%
0,2 43x
Vypracované okruhy SP vo verejnej správe
92,4%
0,1 15x
Teoria sociálnej práce - Vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,1 32x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: