Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna práca

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 436   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 222x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 16x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 95x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 20x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 83x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 30x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 11x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 68x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 42x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 126x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 75x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 7x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 150x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 4x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 64x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 59x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 20x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 38x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 19x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 7x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 3x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 26x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 17x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 36x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 41x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 12x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 42x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 19x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 18x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 13x
Seminárna práca na tému Sociálne skupiny
94,4%
0,1 79x
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3%
0,1 8x
Vybrané teórie sociálnej práce
94,0%
0,1 3x
Sociálna práca so skupinou
94,0%
0,1 15x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: