Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna práca

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 443   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 0x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 19x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 109x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 22x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 31x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 23x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 233x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 96x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 38x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 13x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 73x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 42x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 137x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 85x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 15x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 154x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 4x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 68x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 308x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 60x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 7x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 22x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 38x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 21x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 8x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 6x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 27x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 43x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 42x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 18x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 13x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 42x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 20x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 20x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: