Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna práca

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 454   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 145x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 40x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 193x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 41x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 250x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 36x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 57x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 41x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 5x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 27x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 14x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 29x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 115x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 49x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 16x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 78x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 46x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 171x
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5%
0,1 1x
Rodinný systém v sociálnej práci, aplikovanie systémového prístupu v sociálnej práci
98,4%
0,2 2x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 102x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 60x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 21x
Sociometrický výskum (seminárna práca z predmetu Sociálna psychológia)
97,4%
0,2 40x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 8x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 76x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 6x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 313x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 73x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 11x
Agresivita u detí (Seminárna práca z predmetu Psychológia)
96,7%
0,1 6x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 22x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 40x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 30x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 9x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 8x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 27x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 54x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 21x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 51x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko