Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 128   projektov
12 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna práca

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 391   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 9x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 68x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 195x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 14x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 18x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 56x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 9x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 51x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 38x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 98x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 54x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 6x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 146x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 0x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 53x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 304x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 2x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 33x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 24x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 21x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 11x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 40x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 17x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 11x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3%
0,1 6x
Funkcie, modely, predmet, typológia sociálnej práce
92,9%
0,2 3x
Poradenská paradigma
92,7%
0,1 8x
Sociálna práca s komunitou
92,5%
0,2 42x
Vypracované okruhy SP vo verejnej správe
92,4%
0,1 14x
Teoria sociálnej práce - Vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,1 18x
Sociálna práca vo verejnej správe - vypracované otázky
92,3%
0,3 80x
Teorie sociálnej práce - kompletne vypracované otázky
92,3%
1,1 36x
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce - otázky na ústnu skúšku
92,3%
0,3 25x
Metódy aplikovanej sociálnej práce - štátnicové otázky
92,3%
0,7 16x
Základy sociálnej práce - čo všetko je sociálna práca
92,3%
0,2 3x
Ľudia so zdravotným postihnutím ako obete agresívneho správania
92,3%
0,3 6x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3%
0,8 99x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: