Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 291   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna práca

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 426   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 15x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 90x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 213x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 20x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 24x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 76x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 10x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 59x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 41x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 119x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 70x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 6x
Sociálna politika (interný študijný material)
97,5%
0,7 149x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 3x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 57x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 305x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 58x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 20x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 35x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 5x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 14x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 2x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 24x
Supervízia v sociálnej práci - materiál na učenie
95,7%
0,1 33x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 39x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 16x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 10x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 41x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 17x
Sociálna práca s agresívnymi deťmi
94,5%
0,2 12x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Plán, metódy a techniky sociálneho pracovníka na úseku SPO v rámci úradu sociálnych vecí a rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny
94,3%
0,1 6x
Vybrané teórie sociálnej práce
94,0%
0,1 3x
Sociálna práca so skupinou
94,0%
0,1 14x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 0x
Sociálna patológia - poznámky
93,0%
0,2 67x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: