Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Výsledky vyhľadávania pre: marketing

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 632   |   Strana 1 / 41


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 60x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 11x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 63x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 12x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 29x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 183x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 10x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 6x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 94x
Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu
99,4%
0,1 2x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 65x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 32x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 13x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 9x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné
98,6%
1,5 3x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Podnikové informačné systémy a databázy
98,3%
1,5 40x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 39x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0%
3,1 14x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 2x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Špecifiká marketingu v strojárskom priemysle so zameraním na výrobný proces a špecializáciu
97,8%
0,5 7x
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4%
0,1 1x
Analýza reklamy v konkrétnom podniku
97,3%
0,3 13x
Marketingový výskum na internete
97,2%
1,0 28x
Marketingové prostredie - seminárna práca
97,1%
0,1 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: