Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Výsledky vyhľadávania pre: marketing

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 658   |   Strana 1 / 42


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0%
3,8 10x
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0%
1,0 2x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 12x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 3x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 63x
Medzinárodný marketing aplikovaný na spoločnosť Mcdonald`s
100,0%
0,9 38x
U. S. Steel Košice a. s. na slovenskom, českom a ukrajinskom trhu
100,0%
0,7 6x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0%
0,1 9x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0%
1,0 3x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 0x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 12x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 64x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 12x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 185x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 17x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 10x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 7x
Legislatíva v oblasti cien - cena v marketingu
99,4%
0,1 3x
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4%
0,2 97x
Marketingový plán stavebnej spoločnosti Doprastav, a.s.
99,3%
0,2 17x
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2%
0,1 33x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Dolný Kubín - mesto a okres, Oravský Podzámok
99,2%
6,9 6x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 67x
Marketing - Analýza vstupu na zahraničný trh
99,1%
2,0 6x
Typy rastových stratégií - strategický marketing
99,1%
0,1 16x
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9%
0,6 3x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 10x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné
98,6%
1,5 4x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Marketingový plán - Letný Camp na Sihoti
98,5%
13,8 0x
Podnikové informačné systémy a databázy
98,3%
1,5 42x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: