Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: komunikácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 903   |   Strana 1 / 23


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 127x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 14x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 38x
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 55x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 17x
Manažérska komunikácia (efektívna komunikácia, verbálna kominikácia, neverbálna komunikácia, komunikácia na pracovisku, vyjednávanie...)
100,0%
1,2 5x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 217x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 43x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0%
1,1 76x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
100,0%
6,0 28x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 17x
Konektivita automobilov - Inovácie vo výrobe a prevádzke automobilov
99,5%
1,5 7x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
99,0%
0,1 1x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 85x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 3x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 181x
Neverbálna komunikácia (ročníková práca)
98,5%
0,2 17x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 43x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 6x
Formálna a obsahová stránka komunikácie
98,3%
0,1 0x
Distribučný mix, služby zákazníkom, ECR
98,3%
0,2 46x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 12x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 15x
Základy komunikácie (skriptá + testy)
98,0%
1,9 0x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 4x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 32x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 34x
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5%
0,1 25x
Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.
97,4%
0,1 11x
Bankový Marketing VÚB Banky, a.s.
97,4%
0,2 81x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 58x
Analýza reklamy v konkrétnom podniku
97,3%
0,3 14x
Etika a etiketa v elektronickej komunikácii manažéra
97,2%
0,1 16x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 313x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko