Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: komunikácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 846   |   Strana 1 / 22


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 11x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 57x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 30x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Konektivita automobilov - Inovácie vo výrobe a prevádzke automobilov
99,5%
1,5 3x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 78x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 174x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 36x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 12x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 15x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 2x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 22x
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5%
0,1 23x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 27x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 51x
Analýza reklamy v konkrétnom podniku
97,3%
0,3 13x
Etika a etiketa v elektronickej komunikácii manažéra
97,2%
0,1 16x
Teasingové kampane na Slovensku
97,1%
3,8 2x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Interkulturálny manažment a podniková kultúra - Maroko
96,9%
0,1 8x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 17x
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7%
1,6 54x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 25x
Starnutie- semestrálna práca
96,6%
0,3 0x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 150x
Komunikácia - význam, delenie, modely
96,2%
0,1 57x
Neverbálna komunikácia v pracovnom prostredí
96,1%
0,1 24x
Analýza reklamní kampane
96,0%
0,9 51x
Marketingová komunikačná stratégia - imidž mesta Bardejov
95,9%
0,2 24x
Medziosobnostná komunikácia v podniku
95,9%
0,1 15x
Manažérske zručnosti - Komunikácia v riadení
95,7%
0,1 21x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: