Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: komunikácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 870   |   Strana 1 / 22


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 49x
Pepsi - výrobkové stratégie nápoja pepsi - aloe firmy PEPSI-COLA
100,0%
0,2 35x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Poľné cesty, cestné komunikácie, doprava - vypracované otázky
100,0%
0,1 10x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 32x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 12x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 214x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 64x
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Konektivita automobilov - Inovácie vo výrobe a prevádzke automobilov
99,5%
1,5 4x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8%
1,1 80x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6%
0,1 176x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 38x
Distribučný mix, služby zákazníkom, ECR
98,3%
0,2 46x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 5x
Formálna a obsahová stránka komunikácie
98,3%
0,1 0x
Operatívny manažment výroby - skriptá
98,0%
1,1 24x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 12x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 15x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 3x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 24x
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5%
0,1 23x
Asertivita a asertívna komunikácia
97,5%
0,2 29x
Bankový Marketing VÚB Banky, a.s.
97,4%
0,2 79x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 53x
Analýza reklamy v konkrétnom podniku
97,3%
0,3 13x
Etika a etiketa v elektronickej komunikácii manažéra
97,2%
0,1 16x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 308x
Teasingové kampane na Slovensku
97,1%
3,8 2x
Interkulturálny manažment a podniková kultúra - Maroko
96,9%
0,1 8x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 18x
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7%
1,6 54x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 27x
Rétorika - vypracované otázky
96,6%
0,6 10x
Starnutie- semestrálna práca
96,6%
0,3 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: