Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Analýza reklamy v konkrétnom podniku

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38915
Posledná úprava
02.12.2011
Zobrazené
1 686 x
Autor:
kidd55
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Reklama má svoje prvopočiatky zakorenené už v dávnej histórií – pred viac ako 3000 rokmi p. n. l., kedy sa vtedajší obyvatelia rôznymi nápismi potrebovali inšpirovať a zviditeľňovať svoje obchody. Masové rozširovanie reklamy sa začalo v 17. storočí, kedy sa slovo ,,reklama“ začalo objavovať v slovníkoch a postupne všeobecne vysvetľovalo spôsoby podobné jej dnešnému chápaniu – ako forma platenej prezentácie produktov alebo služieb, za ktorou stojí konkrétny zadávateľ. Reklamu často využívajú aj bežný ľudia v svojom každodennom živote. Aj napriek tomu všetkému mnoho ľudí v súčasnosti považuje reklamu za novodobú otravnú a útočiacu zbytočnosť.
Reklama zaznamenala búrlivý vývoj súvisiaci s potrebou nových techník, spôsobov komunikácie aj médií. Táto potreba vyplýva zo stále sa zväčšujúcej ignorácie tradičných reklám bez myšlienok a známok kreativity, presýtenosti rôznymi posolstvami a nárastu konkurencie. Týka sa to tak isto hmotných produktov ako aj služieb, ktoré s rastúcou životnou úrovňou tiež zaznamenávajú veľký rozvoj pri rastúcom blahobyte.

Hlavným cieľom našej práce je na základe teoretických poznatkov porovnať zaužívanú prax na základe analýzy reklamy v podniku Ultra plast s.r.o. Štruktúru našej práce tvoria dve kapitoly, z ktorých prvá je teoretická a druhá je praktická.

Kľúčové slová:

marketing

reklama

marketingová komunikácia

rozvoj reklamyObsah:
 • ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ 3
  Úvod 4
  1. Marketing 5
  1.1 Marketingová komunikácia 6
  1.2 Reklama 7
  2. Reklama v praxi 11
  2.1 Firma a jej organizačná štruktúra 12
  2.2 Dôvody využitia reklamy 13
  2.3 Konkrétny rozvoj reklamy 14
  Záver 18
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCHA ODKAZOV 19
  Obrázok 1: Reklamný pútač
  Obrázok 2: Výkonnosť reklamy

Zdroje:
 • C.L. Tyagi, Arun Kumar. 2004. Advertising Management. Atlantic Publishers & Distribution, 2004. 440 s. ISBN 81-269-0257-4
 • Don E. Schultz. 1995. Moderní reklama : Umění zaujmout. 1. Vydanie. Grada Publishing, 1995. 704 s. ISBN 80-7169-062-7
 • Heinz Schwalbe. 1994. Praktická reklama . 1. Vydanie. Praha: Grada, 1994. 160 s. ISBN 80-7169-112-7
 • Helena Labská. 1994. Marketingová komunikácia. 1. Vydanie. Edičné stredisko: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1994. 116 s. ISBN 80-225-0534-X
 • Jiří Mikeš. 2007. Reklama: jak dělat reklamu. 2. Vydanie. Grada Publishing a.s., 2007. 182 s. ISBN 80-2472-001-9
 • Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš. 2010. Reklama: jak dělat reklamu -3. 3. Vydanie. Grada Publishing a.s., 2010. 208 s. ISBN 80-2473-492-3
 • John Egan. 2007. Marketing communications. 2007. 1. Vydanie. Cengage Learning EMEA, 2007. 467 s. ISBN 18-448-0121-7
 • Jon Steel. 2003. Reklama plánovaní a příprava. 1. Vydanie. Brno: Computer Press, 2003. 256 s. ISBN 80-251-0065-0
 • K.Ch. Behrens. 1970. Handbuch der Werbung . 2. Vydanie. Gabler, 1970. 1136 s. ISBN 34-099-9302-9
 • Paul Russell Smith, Jonathan Taylor. 2004. Marketing communications: an integrated approach. 4. Vydanie. Kogan Page Publisher, 2004. 696 s. ISBN 0-749-4426-54
 • Philip Kotler. 2002. Marketing podle Kotlera. 1. Vydanie. Praha: Management Press, 2002. 258 s. ISBN 80-7261-010-4
 • Richard J. Valey. 2002. Marketing communication : principles and practice . 1. Vydanie. British Library, 2002. 378 s. ISBN 0-415-23039-X
 • Thomas Patalas. 2009. Guerillový marketing. 1. Vydanie. Praha: Grada, 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-2484-3
 • William Wells, John Burnett, Sandra Ernst Moriarty. 2003. Advertising: principles & practice. 6. Vydanie. Prentice Hall, 2003. 599 s. ISBN 01-301-7722-2