Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: právo

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 528   |   Strana 1 / 39


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 29x
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry Frontex
100,0%
0,1 0x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 53x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 7x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 53x
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0%
0,2 14x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 3x
Miesto a postavenie NR SR v politickom systéme SR
99,8%
0,1 25x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 3x
Sociálna politika - právo sociálneho zabezpečenia
99,8%
0,1 0x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 115x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 17x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - I.časť
99,7%
0,6 2x
Občianske právo - Vznik právnych úkonov/návrh na uzatvorenie zmluvy
99,5%
0,1 3x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - výcuc
99,5%
0,6 1x
Legislatívna norma Európskej únie č. 185/2010
99,2%
0,2 1x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 50x
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 29x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 11x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 9x
Analýza jednotlivých druhov pobytov cudzincov na území SR
98,5%
0,6 2x
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5%
0,3 13x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 40x
Základy práva + e-učebnica Dušan Čurila - Právne odvetvia slovenského práva
98,1%
0,5 4x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 17x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 12x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 7x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 17x
Dohovor o potláčaní protiprávnych činov týkajúcich sa medzinárodného civilného letectva (Peking 2010)
97,4%
0,1 0x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 1x
Seminárna práca na tému Kontrola vo verejnej správe
97,1%
0,2 50x
Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti
97,1%
0,1 1x
Outsourcing - efektívne spravovanie organizácie
96,9%
0,3 8x
Rodinné právo - chakrakteristiky a znaky rodinného práva, zákon o rodine...
96,9%
0,1 1x
Vývoj bezpečnostného a policajného práva
96,9%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko