Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: právo

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 433   |   Strana 1 / 36


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 52x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 50x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 3x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 14x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 19x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Miesto a postavenie NR SR v politickom systéme SR
99,8%
0,1 22x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 1x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 93x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 27x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 43x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 6x
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5%
0,3 12x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 8x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 36x
Obstaranie prepravy tovaru železničnou dopravou
98,1%
5,6 10x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 12x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 7x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 15x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 0x
Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti
97,1%
0,1 1x
Seminárna práca na tému Kontrola vo verejnej správe
97,1%
0,2 32x
Outsourcing - efektívne spravovanie organizácie
96,9%
0,3 7x
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3%
0,4 1x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 30x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 81x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 37x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9%
0,5 17x
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9%
0,1 4x
Teória štátu a práva
95,4%
1,0 297x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Najnovšie trendy v organizačných štruktúrach
95,1%
0,2 90x
Základy štátovedy
94,9%
0,5 20x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 51x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: