Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Seminárna práca na tému Kontrola vo verejnej správe

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3682
Posledná úprava
10.05.2017
Zobrazené
2 409 x
Autor:
wildstorm
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločensko - ekonomické vzťahy boli a sú zrejme všade na svete sprevádzané negatívnymi javmi. Ich spoločným menovateľom je zištná snaha získať „pre seba na úkor druhého“ finančné prostriedky, resp. majetok alebo inú výhodu. Táto motivácia pritom nachádza najväčšie uplatnenie v situáciách, kde sa stretáva ťažko identifikovateľný verejný záujem so záujmom osobným. Všeobecne je to všade tam, kde chýba dostatočná prehľadnosť a kontrolovateľnosť.

Konkrétne výsledky pri odhaľovaní korupcie, podvodov a ďalších javov protispoločenského konania sú podmienené systémovými krokmi v oblasti prevencie a represie. Predpokladom úspešnosti zápasu s korupciou ako nebezpečným spoločenským fenoménom je najmä kvalitná legislatíva, efektívna štruktúra príslušných orgánov štátu, vrátane kontrolných orgánov, ako aj dobrá vzájomná súčinnosť príslušných štátnych orgánov.

Úloha jednotlivých orgánov kontroly, či už vonkajších alebo vnútorných, je v rámci boja s korupciou veľmi dôležitá. Kontrola pôsobí preventívne - možnosť kontroly znižuje motiváciu ku korupčnému správaniu. Zároveň kontrola pôsobí aj v represívnom reťazci, umožňuje odhaliť prípadné korupčné správanie.

Kľúčové slová:

kontrola

kontrolný úrad

Najvyšší kontrolný úrad

TIS

medzinárodná spolupráca

právomoci

kompetencieObsah:
 • Úvod 3
  1. Kontrola vo verejnej správe 4
  1.1 Systém kontroly v SR 5
  1.2 Občan a systém kontroly v SR 11
  2. Najvyšší kontrolný úrad SR 13
  2.1 Právomoci a kompetencie 13
  2.2 Medzinárodná spolupráca 15
  3. TIS - Transparency International Slovensko 16
  3.1 Transparency International (TI) 16
  3.2 Formovanie pobočky Transparency International na Slovensku 16
  3.3 Činnosť TIS 17
  3.4 Spolupracujúce inštitúcie 17
  Záver 20
  Použitá literatúra 21

Zdroje: