Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: Pedagogika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 430   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 19x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 11x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 180x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 32x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 196x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 130x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 3x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 36x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 22x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 29x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 28x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 157x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 38x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 9x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 5x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 3x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 11x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 31x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 9x
Osobnosť a kompetencie učiteľa
94,0%
0,1 12x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Východiská školskej integrácie žiakov s poruchami učenia
93,5%
0,1 6x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 2x
Základy pedagogiky (čo je pedagogika, predmet, náplň, úlohy, ...)
92,7%
0,4 27x
Vypracované tézy z pedagogiky na štátne záverečné skúšky
92,3%
0,2 4x
Vypracovanie štátnicových otázok z predmetu pedagogika
92,3%
2,5 30x
Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia
92,3%
0,7 38x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3%
0,8 106x
Využívanie umelecko-výchovných činností v materskej škole
92,3%
1,3 7x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 21x
Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika
92,3%
0,3 16x
Špeciálna pedagogika - obsah, predmet, cieľ a úlohy
92,3%
0,2 3x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 30x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: