Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: Pedagogika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 470   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0%
0,8 1x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 56x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 22x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 19x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 14x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 10x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 214x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 4x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 44x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 25x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
99,0%
0,1 0x
HYDROCEFALUS (Základy špeciálno-pedagogickej diagnostiky)
99,0%
0,1 0x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 241x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 159x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 10x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 40x
Výučba založená na zážitkovom učení (Teórie učenia sa a koncepcie vyučovania)
97,9%
0,1 0x
Pedagogické disciplíny (Čo je pedagogika, Rozdelenie pedagogických disciplín, Základné pedagogické disciplíny...)
97,9%
0,1 6x
Hmyz a motýle - vzdelávacia aktivita pre ŠKD (seminárna práca)
97,9%
1,6 3x
Dynamické rozcvičenie (seminárna práca)
97,8%
0,1 0x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 29x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 30x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 30x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 310x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 172x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 40x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 11x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 6x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 4x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
96,2%
0,1 0x
Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia
96,1%
0,1 26x
Dejiny školstva, pedagogiky, výchovy a vzdelávania
96,1%
0,1 6x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 13x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 48x
Alternatívne školstvo (pojem, kritéria delenia, najznámejšie alternatívne školy - školské systémy)
95,4%
0,3 14x
Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)
95,2%
0,1 7x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: