Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Výsledky vyhľadávania pre: Pedagogika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 399   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 140x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 12x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 7x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 7x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 19x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 138x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 109x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 34x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 26x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 304x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 33x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 4x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 2x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 8x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 24x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 0x
Osobnosť a kompetencie učiteľa
94,0%
0,1 8x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 1x
Základy pedagogiky (čo je pedagogika, predmet, náplň, úlohy, ...)
92,7%
0,4 22x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 14x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 24x
Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika
92,3%
0,3 8x
Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia
92,3%
0,7 25x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3%
0,8 100x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 23x
Všeobecná pedagogika - poznámky z prednášok
92,1%
0,1 1x
Empatia v práci sociálneho pedagóga
92,1%
0,1 3x
Štátnicové otázky z Pedagogiky
92,0%
0,1 24x
Pedagogika mentálne postihnutých - psychopédia
91,7%
0,4 44x
Otázky ku skúške z predmetu Pedagogika
91,3%
0,1 12x
Sociálna pedagogika - poznámky z prednášok
91,1%
0,1 1x
Vypracované otázky ku skúške z Pedagogiky
90,9%
0,4 1x
Špeciálna pedagogika vypracované otázky
90,6%
0,1 30x
Špeciálna pedagogika- štátnicové otázky
90,6%
0,1 60x
Informatórium školy materskej
90,6%
0,2 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: