Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Výsledky vyhľadávania pre: Pedagogika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 411   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 155x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 3x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 16x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 7x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 9x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 6x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 24x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 160x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 119x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 34x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 18x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 28x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 28x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 305x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 152x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 35x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 4x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 3x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 8x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 27x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 6x
Osobnosť a kompetencie učiteľa
94,0%
0,1 9x
Východiská školskej integrácie žiakov s poruchami učenia
93,5%
0,1 6x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 1x
Základy pedagogiky (čo je pedagogika, predmet, náplň, úlohy, ...)
92,7%
0,4 24x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 17x
Vypracované otázky z predmetu Všeobecná pedagogika
92,3%
0,2 24x
Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika
92,3%
0,3 10x
Vypracované štátnicové otázky - pedagogika a psychológia
92,3%
0,7 33x
Využívanie umelecko-výchovných činností v materskej škole
92,3%
1,3 7x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie, Bc., VŠZaSP sv. Alžbety
92,3%
0,8 104x
Vypracované otázky z predmetu Didaktika telesnej výchovy
92,3%
0,8 30x
Základné pojmy v sociálnej pedagogike
92,3%
0,3 1x
Všeobecná pedagogika (poznámky zo všetkých prednášok)
92,3%
0,3 24x
Všeobecná pedagogika - poznámky z prednášok
92,1%
0,1 1x
Empatia v práci sociálneho pedagóga
92,1%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: