Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Výsledky vyhľadávania pre: Pedagogika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 457   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0%
0,8 1x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 22x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 55x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 6x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 13x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 208x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 4x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 40x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 227x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 149x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 9x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 39x
Pedagogické disciplíny (Čo je pedagogika, Rozdelenie pedagogických disciplín, Základné pedagogické disciplíny...)
97,9%
0,1 4x
Hmyz a motýle - vzdelávacia aktivita pre ŠKD (seminárna práca)
97,9%
1,6 0x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 28x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 29x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 30x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 309x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 168x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 11x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 39x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 6x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 4x
Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia
96,1%
0,1 25x
Dejiny školstva, pedagogiky, výchovy a vzdelávania
96,1%
0,1 5x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 11x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 41x
Alternatívne školstvo (pojem, kritéria delenia, najznámejšie alternatívne školy - školské systémy)
95,4%
0,3 11x
Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)
95,2%
0,1 2x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Pedagogické disciplíny - súčasný pohľad a rozdelenie pedagogických disciplín
94,2%
1,5 1x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 5x
Osobnosť a kompetencie učiteľa
94,0%
0,1 14x
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0%
4,2 16x
Alternatívne školstvo - pedagogika Márie Montessori
93,9%
0,1 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: