Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: Pedagogika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 469   |   Strana 1 / 12


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0%
0,8 1x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 57x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 5x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 24x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 15x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 10x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 219x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 28x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 46x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 25x
HYDROCEFALUS (Základy špeciálno-pedagogickej diagnostiky)
99,0%
0,1 0x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
99,0%
0,1 1x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 246x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 168x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 11x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 41x
Hmyz a motýle - vzdelávacia aktivita pre ŠKD (seminárna práca)
97,9%
1,6 3x
Výučba založená na zážitkovom učení (Teórie učenia sa a koncepcie vyučovania)
97,9%
0,1 0x
Dynamické rozcvičenie (seminárna práca)
97,8%
0,1 3x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 32x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 31x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 32x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 313x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 172x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 40x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 14x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 6x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 4x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
96,2%
0,1 0x
Dejiny školstva, pedagogiky, výchovy a vzdelávania
96,1%
0,1 7x
Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia
96,1%
0,1 27x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 13x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 50x
Alternatívne školstvo (pojem, kritéria delenia, najznámejšie alternatívne školy - školské systémy)
95,4%
0,3 14x
Pedagogika 19. storočia (Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Tolstoj, Ušinskij)
95,2%
0,1 9x
Neohumanistické teórie vo výchove a vzdelávaní dospelých
95,0%
0,1 1x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Sociológia detstva (DETSTVO, HISTORICKÝ EXKURZ DO DETSTVA, DETSTVO MODERNEJ SPOLOČNOSTI...)
94,4%
0,5 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: