Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Žilinské reálne gymnázium

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2980
Posledná úprava
29.03.2017
Zobrazené
2 655 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V Žiline, v meste z ktorého pochádzam sú tri gymnáziá. Dve štátne a jedno cirkevné. V minulosti existovalo iba jedno. Jeho história je pomerne obsiahla a zaujímavá. Názov školy nebol vždy rovnaký. Gymnázium sa vyvíjalo v súlade s vývojom doby. Aj jeho históriu písali ľudia, ktorí v meste žili, pracovali a študovali.
Gymnázium ako stredná škola je dôležitým článkom nášho školského systému. Je to všeobecnovzdelávacia škola, ktorá poskytuje študentom široké spektrum poznatkov z rôznych oblastí prírodných i humanitných vied. Zároveň pripravuje študentov k štúdiu na vysokých školách.
Cieľom mojej práce bolo prispieť ku zviditeľneniu pútavej histórie žilinského gymnázia pre ďalších ľudí a sprostredkovať im informácie (obrazové i textové), ktoré by im priblížili jeho bohatú históriu.
Pri písaní práce som použila nasledovné metódy: literárno-historickú, historic-ko-bádateľskú. Pracovala som s literatúrou z oblasti dejín, pedagogiky, s priamymi archívnymi materiálmi, s časopiseckou a knižnou literatúrou.

Kľúčové slová:

žilina

žilinské reálne gymnázium

gymnázium

pedagogika

dejiny pedagogikyObsah:
 • Úvod 1
  Žilinské gymnázium v 20. storočí 2
  Výchova a vzdelávanie na Slovensku do roku 1918 2
  Školstvo v rokoch 1918 - 1939 2
  Obdobie Slovenského štátu 2
  Reálka, reálne gymnázium a štátne gymnázium v Žiline 3
  (1900-1918, 1918-1953) 3
  Organizácia vyučovania na gymnáziu 4
  Učitelia pôsobiaci na gymnáziu v rokoch 1900 - 1953 7
  Žiaci 10
  Žiaci študujúci v období maďarskej reálky (1900 - 1918 10
  Žiaci študujúci na reálke, reálnom gymnáziu a štátnom gymnáziu v rokoch 10
  Bagin Albín 11
  Broďány Jozef 11
  Feldek Ľubomír 11
  Ferko Milan 12
  Frátrik Ján 12
  Hložník Vincent 12
  Kostra Ján 12
  Lenčo Ján 13
  Letz Belo 13
  Procházka Miroslav 13
  Mimoškolská činnosť na gymnáziu 13
  Spolky a krúžky 13
  Oslavy a prednášky 15
  Exkurzie, výlety a vychádzky 16
  Výstavy, filmové a divadelné predstavenia 17
  Telovýchovná činnosť na gymnáziu 18
  Záver 20
  PRÍLOHY 21
  Príloha č. 1 22
  OBRAZOVÁ PRÍLOHA 25
  Bibliografia 26
  Obsah 27

Zdroje:
 • Lombardini A.: Stručný dejepis Slobodného mesta Žiliny. Turčiansky sv. Mar-tin, Tlačou kníhtlač - účastinného spolku. - Nákladom spisovateľovým, 1874.
 • A Zsolnai állami foreáliskola értesitoje 1908/1909 - 1910/1911 a 1914/1915 - 1915/16.
 • Československá štátna reálka J. Palárika v Žiline - Ročné správy 1918/1919 - 1928/1929 a Výročné správy 19361937 - 1937/1938.
 • Štátne gymnázium v Žiline -Výročné správy 1939/1940 - 1949/1950.
 • Hlavný katalóg 1920/21.
 • Maturity 1948 - Zápisnice o skúškach dospelosti.
 • Krušinský, G.: Žilinská reálka II. Žilinec, I., 1991. jún, str. 11 - 12.
 • Mešková H.: Príspevok k pôsobeniu českých profesorov na stredných školách v Žiline v rokoch 1918 - 1938, Žilinec, IV., 1992, máj, str.18.
 • Vlkolaček, M.: Spomienky profesora M. Vlkolačka na žilinskú reálku. Žilinec, II. 1992, jún, str. 16.
 • Kultúrny život Žiliny, 1987, júl, august, 1990, august, december
 • Žilinský večerník a Nový Cieľ. VI., 1996/ 41 - 47.
 • Žilinec, I., 1991, máj, jún, 1992, jún.
 • Stromková, A.: Dejiny žilinského jezuitského gymnázia. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1997.