Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Pedagogické disciplíny (Čo je pedagogika, Rozdelenie pedagogických disciplín, Základné pedagogické disciplíny...)

«»
Prípona
.odt
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47811
Posledná úprava
29.10.2020
Zobrazené
696 x
Autor:
zuzana.lisuchova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pedagogika je pomerne mladá veda. Predstavuje otvorený systém poznatkov, na určitom stupni svojho vývoja, teda aj na určitej úrovni poznania reality, ktorý určuje jej predmet skúmania. Vyčlenila sa z filozofie. Názory odborníkov na pedagogiku a výchovu sú rôzne. Výstižne situáciu charakterizuje český pedagóg J. Průcha: „Jednotlivé chápanie pedagogiky vo svetle dnes neexistuje. Táto veda má rôzne varianty, líšiace sa podľa jednotlivých autorov, podľa teoretických smerov, ale aj podľa kultúrnej orientácie charakteristickej pre určitú krajinu.“ Z tohto vyplýva, že pedagogika sa zaoberá najzložitejšími otázkami nášho bytia, a to výchovou človeka.

V priebehu vývoja si pedagogika vytvorila vzťah nielen k ostatným vedám, ale tiež sa rozdelila na radu disciplín a subdisciplín, ktoré tvoria jej vnútornú štruktúru. Práve tieto disciplíny sú označované ako pedagogické vedné disciplíny.

Prvý pohľad na štruktúru pedagogiky priniesol J.F. Herbart v diele Náčrt pedagogických prednášok v roku 1835. Popisoval tam základné princípy a vlastná veda o výchove koncipovaná do pedagogiky praktickej a teoretickej. Najznámejšie delenie v dejinách českej a slovenskej pedagogiky je členenie O. Kádnera z roku 1925. O Kádner rozdelil pedagogiku na teoretickú a praktickú.

Teoretická pedagogika analyzuje pedagogické javy bez dôrazu na realizáciu poznatkov v praxi. Zaraďujeme sem aj abstraktnú pedagogiku, čo je všeobecná pedagogika a konkrétnu pedagogiku, čo je organizácia výchovy.
...

Kľúčové slová:

Pedagogika

pedagogické disciplíny

andragogika

základné pedagogické disciplíny

Herbart

všeobecná pedagogika

teória výchovy

pedeutológia

komparatívna pedagogika

edukácia

školstvo

pedagógObsah:
 • Úvod 3
  Čo je pedagogika 3
  Pohľady na pedagogiku 3
  Rozdelenie pedagogických disciplín 4
  Základné pedagogické disciplíny 5
  Všeobecná pedagogika 5
  Pedagogická metodológia 5
  Teória výchovy 6
  Teória vyučovania 6
  Dejiny pedagogiky 6
  Komparatívna pedagogika 6
  Špeciálna pedagogika 7
  Teória riadenia 7
  Pedagogická diagnostika 7
  Pedeutológia 7
  Pedagogická evalvácia 8
  Aplikované pedagogické disciplíny 8
  Pedagogika rodinného života 8
  Predškolská pedagogika 9
  Školská pedagogika 9
  Pedagogika voľného času 9
  Hraničné vedné disciplíny 9
  Sociálna pedagogika 10
  Filozofia výchovy 10
  Pedagogická antropológia 11
  Školská hygiena 11
  Ekonomika vzdelávania 11
  Mediálna pedagogika 12
  Andragogika 12
  Záver 12
  Zdroje 13

Zdroje: