Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Výsledky vyhľadávania pre: etika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 804   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0%
0,3 2x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Spoločenská zodpovednosť a podnikateľská etika firmy
100,0%
0,1 23x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 12x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 11x
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0%
1,3 24x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 231x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 16x
Metodika projektovania systémov automatického riadenia výrobno - energetických procesov
100,0%
0,3 0x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 9x
Termoelektrický systém snímania teploty, elektrické snímače teploty
99,2%
0,1 2x
Optimalizácia informačného systému v podniku
99,1%
0,1 10x
Kybernetika - termoelektrický systém snímania teploty
99,0%
0,1 14x
Kybernetika a jej prínos do manažmentu
98,2%
0,2 0x
Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam
97,9%
0,1 10x
Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru
97,9%
0,1 23x
Graffiti ako jedna z foriem mládežníckych subkultúr
97,6%
0,1 13x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 15x
Hospodárstvo Bulharskej republiky
97,4%
0,3 7x
Etika a etiketa v elektronickej komunikácii manažéra
97,2%
0,1 16x
Techniky mediálnej manipulácie
96,9%
0,3 16x
Historizmus v tvorbe štúrovcov a estetické prvky v tvorbe Ľudovíta Štúra
96,9%
0,1 14x
Kriteriálne funkcie trvalo udržateľného rozvoja elektroenergetiky
95,9%
0,6 3x
Analýza podnikovej kultúry v konkrétnej organizácii - Východoslovenské riaditeľstvo pôšt
95,9%
0,2 11x
Estetika a kompozícia v krajinárskej tvorbe
95,7%
0,1 1x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 29x
Tézy na kolokvium z etiky
95,6%
0,1 4x
Etika sociálnych sietí
95,6%
0,1 50x
Genetika mikroorganizmov - všetko + semestrálna práca na tému vírusy
95,5%
0,2 26x
Význam využitia geotermálnych zdrojov energie pre Košický región
95,1%
0,1 3x
Podniková kultúra a etika
95,1%
0,1 59x
Najnovšie trendy v organizačných štruktúrach
95,1%
0,2 90x
Organizačné správanie (komplet ťahák z knihy Organizačné správanie)
94,8%
0,4 9x
Etika marketingu
94,8%
0,3 37x
Tomáš Akvinský - seminárna práca
94,7%
0,1 9x
Estetika vrcholného stredoveku
94,7%
8,8 8x
Ethical journalism - Code of Conduct for the News and Editorial Departments
94,6%
0,5 1x
Etika - skriptá
94,6%
0,4 136x
Antropomotorika
94,6%
2,2 6x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 42x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: