Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Optimalizácia informačného systému v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12857
Posledná úprava
31.08.2020
Zobrazené
1 252 x
Autor:
erika34
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dnešné ekonomické podmienky kladú špecifické nároky na malé a stredné podniky. Väčšina týchto podnikov dosiahla stabilné postavenie na trhu a naplnenie svojich kľúčových cieľov, rozvoj nových podnikateľských príležitostí a zvyšovanie ziskovosti je boj ako žiadny iný. Byť úspešným v tomto prostredí znamená pre tieto spoločnosti potrebu integrovaného riešenia určeného na plnenie požiadaviek. Je potrebné cenovo prístupné, výkonné riešenie, ktoré zaručuje presnosť a kontrolu a umožní každému vo firme jednoducho prijať potrebné rozhodnutie v reálnom čase. Namiesto oddelených finančných, skladových a predajných aplikácií malé a stredné podniky vyžadujú integrované riešenie, ktoré zaručuje jeden komplexný zdroj údajov, kontrolné manažérske nástroje a prehľadnosť procesov a riešení.
Pri absencii toku informácií sú nefunkčnými i toky materiálové a finančné. Čiastkové segmenty informačného toku vytvárajú systém, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou komplexného systému riadenia podniku a firemnej filozofie. Je úzko spätý so všetkými procesmi, prebiehajúcimi vo firme, smerujúc k optimálnemu riadeniu.
V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí nemôže žiadna spoločnosť efektívne fungovať bez výkonného informačného systému. Spoločnosti rôznych veľkostí sú čoraz viac závislé na informačných technológiách pre efektívne zabezpečenie procesov. Nie len veľké spoločnosti, ale i malé a stredné organizácie potrebujú integrované riešenie s cieľom dosiahnuť efektívne svoje definované ciele - softvér, ktorý budú môcť využívať aj v budúcnosti.
...

Kľúčové slová:

intranet

extranet

informácia

manažér

zdroj

zdroj informácie

podnik

informačný systém

kybernetika

transakcia

dáta

sieť

MIS

manažérsky informačný systémObsah:
 • Úvod
  1. Význam informácie pre prácu manažéra
  1.1 Klasifikácia informácií a ich zdroje
  1.2 Podľa vzťahu informácií k cieľu podniku
  2. Podstata a úloha informačných systémov
  2.1 Zložky informačného systému
  2.2 Podľa použitej technológie IS poznáme štyri vývojové etapy
  3. Manažérsky informačný systém
  3.1 Transakčné systémy
  3.2 Informačné systémy na riadenie
  3.3 Exekutívne informačné systémy
  3.4 Systémy na podporu rozhodovania
  4. Budovanie IS - intranet
  4.1 Výhody intranetu
  5. Jednoduchšia správa dát a siete
  6. Extranet
  7. Trh informačných systémov v SR
  Záver

Zdroje: