Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Kriteriálne funkcie trvalo udržateľného rozvoja elektroenergetiky

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37019
Posledná úprava
15.03.2011
Zobrazené
1 803 x
Autor:
ursa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá kriteriálnymi funkciami trvalo udržateľného rozvoja v elektroenergetike. K danej problematike pristupuje cez tri hlavné metódy: technické, legislatívne a fiškálne. Zvláštnu pozornosť venuje technickým metódam a to z najmä z hľadiska možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie. Zameriava na možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska, pričom okrem klimatických a geografických podmienok krajiny zohľadňuje aj v súčasnosti platnú energetickú legislatívu a podporu obnoviteľných zdrojov energie zo strany štátu.

Kľúčové slová:

energetika

obnoviteľné zdroje energieObsah:
 • Úvod 5
  1. Trvalo udržateľný rozvoj – história a vývoj 7
  2. Trvalo udržateľný rozvoj v elektroenergetike 10
  3. Technické metódy 12
  3.1. Modernizácia energetických zdrojov 12
  3.2. Obnoviteľné zdroje energie 13
  4. Legislatívne metódy 29
  4.1. Energetická legislatíva SR 29
  4.2. Výskum a vývoj v elektroenergetike 31
  5. Fiškálne metódy 33
  5.1. Podporné mechanizmy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie 33
  5.2. Externé náklady, obchod s emisiami 35
  Záver 38
  Tézy dizertačnej práce 39
  Použité skratky 40
  Použitá literatúra 41
  Prílohy 42
  Príloha 1: Zásady trvalo udržateľného rozvoja 43
  Príloha 2: Indikátory trvalo udržateľného rozvoja – Core code 46
  Príloha 3: Varianty rozvoja obnoviteľných zdrojov energie do roku 2010 48
  Príloha 4: Vybrané vodné elektrárne na Slovensku 50
  Príloha 5: Zaradenie energetiky do rozhodujúcich smerov výskumu a vývoja 52

Zdroje:
 • Analýza vplyvu liberalizovaného trhu s elektrickou energiou na možné zmeny spotrebiteľského správania, FEI STU, december 2005.
 • European renewables directive, World Wide Fund For Nature – WWF, 2003.
 • External costs - Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport. European Commission. 2003.
 • Huba, M. A kol.: Trvalo udržateľný rozvoj - výzva pre Slovensko. Bratislava. REC Slovensko. Bratislava, 2001.
 • Janíček, F. a kol.: Energetika. In: Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015, 3. etapa, Návrh vecných a systémových priorít výskumu a vývoja : Bratislava, 2004.
 • Kačmáry, Š. a kol.: Nové a obnoviteľné zdroje energie. In: Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015, 3. etapa, Návrh vecných a systémových priorít výskumu a vývoja : Bratislava, 2004.
 • Kminiak, P.: Vodné mikroelektrárne. 1. vyd. Bratislava. Alfa, 1990.
 • Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie, MH SR, december 2002.
 • Marko, Š., Daruľa, I., Smola, A.: Energetické zdroje a premeny. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989.
 • Ministerstvo hospodárstva SR – Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Ministerstvo životného prostredia SR: Správa o pokroku v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie, Bratislava, 30. 4. 2004.
 • Mucha, M., Janíček, F.: Digital protection relays in distribution network. Bratislava: In: Conference proceedings - ELITECH 2005, 2005.
 • Novák, J. : Súčasná energetická politika a legislatívny rámec energetiky z hľadiska OZE. In: CEERES seminár 2005 : Energetické centrum Bratislava, 2005.
 • Raza, H. A. : Renevable energy technologies and sustainable development: A perspective for developing countries. In: World Energy Executive Assembly-2005 : Colombo, Sri Lanka, 2005.
 • Engineering 2005 : Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2005. p. 150.
 • Smola, A.: Solárna energia a jej využitie. 1. vyd. Bratislava: FEI STU, 1987.
 • Tuma, J.: Možnosti elektroenergetiky k dosažení trvale udržitelného rozvoje. In: Elektroenergetika 2005 : Stará Lesná, Slovakia, 2005.
 • http://www.earthscan.co.uk
 • http://www.seas.sk
 • http://www.tur.sk