Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Analýza podnikovej kultúry v konkrétnej organizácii - Východoslovenské riaditeľstvo pôšt

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13232
Posledná úprava
06.11.2020
Zobrazené
2 193 x
Autor:
dimins
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Firmy a organizácie sa v súčasnosti nachádzajú v silnom konkurenčnom prostredí, v ktorom neexistuje jednotná štruktúra hodnôt pre všetkých. Každá firma vychádza z rozličných hodnôt, ktoré jej pomáhajú zorientovať sa na trhu a nájsť ten správny smer. Bez jasne vypracovaných hodnôt je kultúra podniku každopádne produktom náhody. Preto je veľmi dôležité položiť si otázku „ V akej situácii sa naša organizácia nachádza a kam sa chceme dostať?“, inými slovami je potrebné porovnať jestvujúci stav podnikovej kultúry so želateľným. Zároveň je veľmi dôležité uvedomiť si, že podniková kultúra musí vychádzať z podnikateľskej etiky, ktorá nespočíva len v dodržiavaní zákonov a iných právnych noriem, ale aj v uplatňovaní poznatkov a skúseností z teórie riadenia, tvorivého prístupu k riešeniu problémov, ako aj v zodpovednosti za svojich zamestnancov, za ich vzdelávanie, za komunikačnú kultúru a pod.

Obsahom článku bude diagnóza v súčasnosti existujúcej podnikovej kultúry na Východoslovenskom riaditeľstve pôšt. Budeme sa snažiť zhodnotiť aké sú jej pozitívne a negatívne stránky a akým smerom by sa mala organizácia v tejto oblasti uberať, aby sa priblížila k želateľnému stavu.
...

Kľúčové slová:

firma

podnik

kultúra

podniková kultúra

podnikateľ

etika

podnikateľská etika

mocenská kultúra

funkčná kultúra

cieľová kultúra

kultúrny index

firemná kultúraObsah:
 • Kľúčové slová
  Úvod
  Teória
  Mocenská kultúra
  Funkčná kultúra
  Cieľová kultúra
  Podporná kultúra
  Riešenie
  Náhodne vybraný dotazník
  Kultúrny index
  Záver
  Resume
  Summary
  Literatúra

Zdroje:
 • HARRISON, R., STOKES, H.: Diagnosing Organizational Culture. San Diego : Pfeiffer & Company, 1993. 42 s. ISBN 0-88390-326-1
 • OBDRŽÁLEK, P.: Proces skvalitňovania firemnej kultúry. In: SME. Bratislava : Perit Press, 2003, s.15 ISSN 1335-440X
 • PIRŠEL, D.: Čo viete o firemnej kultúre? In: Pravda. Bratislava : Perex, 2003, s.15 ISSN 1335-4051
 • NOVÝ, I.: Interkulturální management. Lidé, kultúra a management. 1.vyd. Praha. : Grada, 1996. 144 s. ISBN 80-7169-260-3