Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Význam využitia geotermálnych zdrojov energie pre Košický región

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6799
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
2 231 x
Autor:
erfran
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Energetika je kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje všetky odvetvia hospodárstva a je jedným zo základných pilierov ekonomiky. Energetická bezpečnosť je jedným z nástrojov k zabezpečeniu suverenity, politickej nezávislosti a ekonomickej bezpečnosti každého štátu. Rast energetickej a surovinovej náročnosti priemyselných odvetví a zvyšujúce sa nároky ľudí na kvalitu života prehlbujú závislosť štátov od životne dôležitých zdrojov. Táto závislosť od nepretržitého prísunu základných surovín, neobnoviteľných zdrojov energie a ich dopravy je vysoká. Nakoľko energia je jedným z činiteľov, ktoré určujú vstupy do výroby a tým aj výrobné náklady a rastúce ceny za energiu, jej využitie je spojené s rizikom cenových výkyvov. Jedným zo strategických cieľov ekonomiky jednotlivých štátov je zabezpečenie dodávky energie v stabilizovaných cenách. Najvýhodnejším riešením ekonomiky každého štátu je využívanie vlastných zdrojov energie.

Kľúčové slová:

geotermálna energia

teplo

Košický kraj

obnoviteľné zdroje energie

národohospodárstvo

manažment ľudských zdrojov

energetika

energetická bezpečnosťObsah:
 • Abstrakt
  Úvod
  1. kapitola
  1.1. Využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku
  1.2. Pohľad do minulosti
  1.3. Aktuálna situácia na Slovensku
  2. kapitola
  2.1. Implementácia využitia geotermálnej energie v Košiciach
  Záver

Zdroje:
 • Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • http://www.greenprojekt.sk/geotermalnaenergia
 • Denníky Korzár, Hospodárske noviny
 • Časopis Energetika
 • Zamestnávatelia podporujú energetickú politiku EÚ