Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Výsledky vyhľadávania pre: sociálna politika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 235   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 34x
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0%
0,6 51x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 22x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 38x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 167x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 39x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 39x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 40x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 55x
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0%
0,1 14x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 17x
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5%
0,1 20x
Sociálna politika - Vzdelávacia politika
98,5%
0,1 83x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 148x
Zdravotníctvo ako oblasť sociálnej politiky
98,0%
0,1 33x
Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)
97,4%
26,6 31x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Politika zamestnanosti
95,3%
0,1 24x
Dejiny sociálnej práce - dejiny a vznik sociálnej práce
94,5%
0,1 4x
Sociálne služby a poradenstvo (denné + externé) - Štátna skúška zo Sociálnych služieb, magisterské štúdium
94,0%
0,9 0x
Národohospodárska politika - 70 otázok s odpoveďami
94,0%
0,5 7x
Národohospodárska politika - vypracované okruhy otázok z knihy Teória a prax hospodárskej politiky
93,6%
0,4 110x
Poznámky z prednášok (Vývoj MMS, Dôchodky, Index cien výrobcov PPI, Deflátor HDP...)
93,3%
0,2 30x
Národohospodárskej politiky - 52 vypracovaných otázok
92,6%
0,5 50x
Aplikovaná sociálna politika (krátka verzia)
92,4%
0,2 27x
Narodohospodárska politika, predmet, ciele, subjekty HP
92,3%
0,3 1x
Národohospodárska politika - F. Palko - vypracované otázky
92,3%
0,1 26x
Aplikovaná sociálna politika (vypracované otázky ku skúške)
92,3%
0,2 178x
Sociálna práca vo verejnej správe - vypracované otázky
92,3%
0,3 94x
Prehľadne vypracované štátnicové otázky - Sociálna politika
92,3%
0,2 42x
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce - otázky na ústnu skúšku
92,3%
0,3 49x
Sociálna práca v zdravotníctve (vypracované otázky ku skúške)
92,3%
0,3 19x
Poznámky z prednášok - Národohospodárska politika
92,2%
0,2 9x
Sociálna politika a právo sociálneho zabezpečenia
92,2%
0,3 20x
Úvod do sociálnej politiky - Príprava na skúšku
92,2%
0,2 14x
Genderová politika (Pojednanie o hlavných termínoch gendrovej politiky, Biológia pohlavia, Pohlavie a osobnosť...)
92,1%
0,1 8x
Národohospodárska politika - poznámky zo zimného a letného semestra
92,0%
0,4 28x
Vypracované otázky zo Sociálnej politiky
91,9%
0,9 2x
Vypracované otázky na predmet Sociálna politika
91,8%
0,4 57x
Vypracované otázky z predmetu Sociálna politika
91,8%
0,9 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: