Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Národohospodárska politika - vypracované okruhy otázok z knihy Teória a prax hospodárskej politiky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
110 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39645
Posledná úprava
01.03.2012
Zobrazené
4 363 x
Autor:
magdalena.bocova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na 68 stranách je kvalitne a prehľadne spracovaných 52 okruhov otázok z predmetu Národohospodárska politika (doc. Tokárová). Otázky boli spracované z knihy Teória a prax hospodárskej politiky.

Národohospodárska politika – vypracované otázky
1) Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva (s. 12 – 20)
- čo je národohospodárska politika
- národné hospodárstvo
- makroekonomická a mikroekonomická hospodárska politika
- význam
- vymedzenie - zmieniť sa o liberálnej a intervencionistickej hospodárskej politike
- názory J. Kornai a ďalšie názory (V. Klaus)
- zmeny v hospodárskej politike v 70. rokoch a dôsledky týchto zmien (V. Británia, USA)
- ďalšie školy - teória verejnej voľby (J. Buchanan), socioekonomická škola
- orientácia súčasnej modernej hospodárskej politiky
...

2) Koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania (s. 20 – 28)
- nevyhnutnosť koordinácie
- koordinačný mechanizmus pri rozvíjaní politicko-ekonomického cyklu (uviesť predstaviteľov)
- politický a ekonomický cyklus; podstata a rozdiely
- modely: Nordhausov a racionálny oportunistický model (uviesť podstatu)
...

Koordinácia v ekonomike vyplýva zo zložitosti hospodárskej činnosti a realizácii vytýčených cieľov HP. Dosiahnuť určité ciele v HP je možné s použitím adekvátnych nástrojov. Koordinačný mechanizmus vystupuje do popredia pri rozvíjaní existencie politicko-ekonomického cyklu...

Kľúčové slová:

sociálna ekonomika

konkurencieschopnosť

globalizácia

koncentrácia

monopol

súťažná politika

nástroje hospodárskej politkyObsah:
 • 1. Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva
  2. Koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania
  3. Konečné ciele hospodárskej politiky
  4. Rozdelenie tradičných cieľov hospodárskej politiky (4)
  5. Ďalšie tradičné ciele hospodárskej politiky
  6. Nositelia hospodárskej politiky
  7. Nástroje hospodárskej politiky
  8. Zdroje formovania hospodárskej politiky
  9. Teoretické problémy formovania hospodárskej politiky
  10. Základné prvky transformácie centrálne plánovanej ekonomiky na ekonomiku trhovú
  11. Podstata a charakteristika liberálnej hospodársko-politickej a intervencionistickej hospodársko-politickej koncepcie
  12. Hodnotenie účinnosti hospodárskej politiky, ratingové hodnotenie štátu
  13. Podstata globalizácie, jej vymedzenie, pojmy spojené s globalizáciou
  14. Presná charakteristika prínosov a rizík globalizácie
  15. Historický prehľad procesu globalizácie, súčasná vlna, požiadavky na podnikateľské prostredie a výzvy pre slovenskú spoločnosť
  16. Vplyv globalizácie a integračných procesov na hospodársku politiku
  17. Základné východiská súťažnej politiky a ochrany hospodárskej súťaže
  18. Ciele, funkcie súťažnej politiky, teoretické koncepcie a spôsoby realizácie súťažnej politiky
  19. Súťažná politika v SR a jej ochrana
  20. Dohody obmedzujúce súťaž a dominantné postavenie
  21. Koncentrácia, vznik a kontrola koncentrácie
  22. Štátna pomoc ako súčasť konkurenčnej politiky
  23. Prirodzený monopol, regulačná politika a jej základné rámce
  24. Štruktúrna politika, štruktúra ekonomiky a štruktúrne zmeny
  25. Základné oblasti štruktúrnej politiky a prístupy k štruktúrnej politike
  26. Politika konkurencieschopnosti, konkurenčná schopnosť ekonomiky a faktory jej rastu
  27. Politika konkurencieschopnosti v podmienkach EÚ a jej základné problémy
  28. Komplexná stratégia rastu konkurenčnej schopnosti EÚ
  29. Proexportná politika, jej ciele a nástroje
  30. Nástroje proexportnej politiky
  31. Dôchodková politika a jej nástroje
  32. Ekológia, ekologická politika, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj
  33. Východisko koncepcia ekologickej politiky SR
  34. Postupy, prostriedky a nástroje ekologickej politiky
  35. Ekologická budúcnosť hospodárstva v rozvoji ľudskej spoločnosti
  36. Vymedzenie, ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
  37. Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov
  38. Vývoj intervencionistickej hospodárskej politiky
  39. Indikatívne plánovanie ako forma hospodárskej politiky Francúzska
  40. Švédsky model hospodárskej politiky
  41. Hospodárska politika Japonska
  42. Hospodárska politika novoindustrializovaných štátov
  43. Neokonzervatívna hospodárska politika a jej praktické uplatnenie
  44. Hospodárska politika Veľkej Británie
  45. Hospodárska politika sociálne orientovaného trhového hospodárstva Nemecka
  46. Vznik a vývoj EÚ
  47. Vplyv hospodárskej politiky EÚ na rôzne segmenty hospodárskej politiky SR
  48. Sociálna politika v období transformácie (prefotené materiály)
  49. Sociálna politika, jej miesto a ciele
  50. Sociálna politika v EÚ
  51. Princípy, funkcie a nástroje sociálnej politiky
  52. Politika trhu práce

Zdroje:
 • Kniha: Teória a prax hospodárskej politiky