Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Dejiny sociálnej práce - dejiny a vznik sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14164
Posledná úprava
15.07.2022
Zobrazené
1 011 x
Autor:
camilca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna služba cirkvi v prvých storočiach spočívala hlavne v starostlivosti o:
- vdovy, siroty, chorých a núdznych,
- väzňov a vyhnancov,
- zomrelých,
- pútnikov a blížnych v neočakávanom nešťastí,
- otrokov,
- manželstvá a rodiny.
Dejiny sociálnej práce nemožno vymedziť iba od 13., prípadne 19. storočia, ako sú ohraničené niektorými autormi. Je nevyhnutné vnímať ich prinajmenšom v kontexte dvetisícročnej tradície kresťanstva Východu i Západu.
Historický priebeh sociálnej starostlivosti môžeme z časového hľadiska rozdeliť do 6 úsekov:
1. Starostlivosť o núdznych v prvých storočiach po Kristovi (1. - 5. stor.)
2. Starostlivosť o núdznych v stredoveku (6. - 13. stor.)
3. Starostlivosť o núdznych na začiatku novoveku (14. - 16. stor.)
4. Starostlivosť o núdznych v dobe absolutizmu a osvietenstva (17. - 18. stor.)
5. Starostlivosť o núdznych v dobe industrializácie (18. - 19. stor.)
6. Starostlivosť o núdznych v postindustriálnej spoločnosti (od 20. stor.)

Pojem sociálna práca bol prvýkrát použitý v období postindustriálnej spoločnosti (Nemecko) v roku 1925 na označenie verejného programu zakladajúceho „Cech sociálnej práce“.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

cirkev

postindustiálna spoločnosť

pomoc

opatera

starostlivosť

Průcha

sociálna politika

spoločnosť

zdravotne postihnutý

chudoba

utečenectvoObsah:
 • Dejiny a vznik sociálnej práce
  Pojem sociálna práca
  Prvky sociálnej práce
  Korene sociálnej práce môžeme hľadať všade tam, kde sa hovorí o
  Z vymedzeného predmetu dejín sociálnej práce
  Predmet dejín sociálnej práce
  Predmet dejín sociálnej práce tvoria
  Rozvoj sociálnej práce vo svete a v stredoeurópskom priestore
  Sociálna práca ako neorganizovaná forma pomociSociálna práca ako organizovaná forma pomoci
  Rozvoj praktickej sociálnej práce v strednej Európe
  Rozvoj sociálnej práce v Československej republike
  Historický kontext sociálnej práce na Slovensku
  Niektoré významné osobnosti v dejinách sociálnej práce
  Predmetom dejín sociálnej práce sú
  Rozvoj organizovanej praktickej sociálnej práce
  Starostlivosť o zdravotne postihnutých
  Starostlivosť o chorých a umierajúcich
  Starostlivosť o chudobných
  Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť
  Starostlivosť o deti, mládež a rodinu
  Starostlivosť o pracujúcich ako aj nezamestnaných
  Starostlivosť o utečencov
  Právne normy
  Sociálne školstvo

Zdroje:
 • Dejiny a vznik sociálnej práce
 • Prednášky
 • Poznámky
 • odborná literatúra