Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Národohospodárska politika - poznámky zo zimného a letného semestra

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43915
Posledná úprava
17.02.2014
Zobrazené
880 x
Autor:
pipacs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletné poznámky z národohospodárskej politiky, 2 ročník

Hospodárska politika - jej definičné vymedzenie

HP sa začala formulovať ako samostatný vedný odbor na hranici ekonomickej teórie a ekonomickej praxi - základ v učení J.M.Keynesa a úspechoch sovietskeho plánovacieho systému v 30. Rokoch 20 storočia. Zakladateľom je Keynes a nie Adam Smith
Existujú rôzne definície HP.
Hospodárska politika sa môže chápať ako:

- prístup štátu k ekonomike svojej krajiny
- nástroj štátu na regulovanie procesov v ekonomickej a sociálnej sfére
- účasť štátu na riadení ekonomiky

Rozdiel medzi teóriou a praxou HP
Praktický pohľad na HP - praktický pohľad

Kľúčové slová:

národohospodárska politika

globalizácia

integrácia

mikroekonómia

štruktúra

sociálna politikaObsah:
 • Zimný semester
  1. Hospodárska politika ako teoretická a praktická disciplína
  2. Teoretické zdroje formovania hospodárskej politiky
  3. Hospodársko-politické koncepcie a ich charakteristika
  4. Inštitucionálne prostredie hospodárskej politiky
  5. Hospodárska politika - jej definičné vymedzenie
  6. Objekt a nositelia hospodárskej politiky
  7. Ciele hospodárskej politiky
  8. Nástroje hospodárskej politiky, hodnotenie jej účinnosti
  9. Vplyv globalizácie a integrácie na HP
  10. Hopodárska politika SR a jej súčasné problemy

  Letný semester
  1. Mikroekonómia HP a oblasti /segmenty/ jej pôsobenia
  2. Štrukturálna politika, jej nástroje a teoretické prístupy
  3. Politika hospodárskej súťaže, nástroje a teoretické východiská
  4. Sociálna politika, funkcie, nástroje a teoretické prístupy
  5. Švédsky model HP