Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Sociálna práca v zdravotníctve (vypracované otázky ku skúške)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42449
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
2 109 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Historický prehľad o sociálnej starostlivosti o ľudí chorých, zdravotne znevýhodnených, nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
História SP na úseku starostlivosti o chorých a umierajúcich
Neorganizovaná forma pomoci – náhodná, neuvedomelá je spájaná s kresťanstvom, najmä starostlivosť o chorých, otrokov, opustených, siroty ...
- kláštory sa zaoberali charitatívnymi ošetrovateľsko-opatrovateľskými činnosťami, starostlivosťou o ľudí zdravotne handicapovaných,
- r. 238 p.n.l. – India – Ášoka zakladá útulok vo Varani pre tulákov, biednych a opustených, ktorí tu prichádzajú zomrieť je to jeden z prvých hospicov
- r. 337 – Zocitus založil prvý známy Dom pre mrzákov
- 3. stor. – prvá ošetrovňa pre chorých založená sv. Pachomiusom
- 4. stor. – Basil z Cézarey – zriadil útočište pre chorých v Kapadónii
- r. 651 vzniká nemocnica Hotel De dieu v Paríži.
...

História na našom území
• Začiatky SP na našom území sa tiež viažu k pôsobeniu kresťanstva. K najstarším záznamom patrí informácia z roku 1095 o založení prvej nemocnice na Slovensku. Nemocnicu, čiže špitál založili v Bratislave antoniti a dodnes je známy ako špitál sv. Ladislava.
• V 15. – 17. storočí zriaďovali väčšie mestá na Slovensku lazarety pre chorých (mor, cholera, ovčie kiahne). Starostlivosť o chorých a umierajúcich bola najskôr v rodinách, neskôr v zariadeniach, ktoré vznikali na podnet miest na riešenie aktuálnej spoločenskej a zdravotnej situácie.
• V roku 1908 bola v Prahe založená sekcia sociálneho lekárstva.
• V roku 1925 v Martine, Živena na Ústave M. R. Štefánika vyučuje aj sociálno – zdravotnú starostlivosť pre sociálno – zdravotné pracovníčky, ktoré pracovali s lekármi v poradniach pre matky a kojencov. Zároveň získavali matky pre spoluprácu s poradňou.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

zdravotná politika štátu

zdravotné zariadenia

zdravotná starostlivosť

úlohy sociálneho pracovníka

metódy sociálnej práceObsah:
 • 1. Historický prehľad o sociálnej starostlivosti o ľudí chorých, zdravotne znevýhodnených, nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
  2. Zdravotná politika štátu v Slovenskej republike a reforma zdravotníctva prostredníctvom súčasnej legislatívy najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, Charta práv pacienta v SR a Národný program podpory zdravia.
  3. Sústava zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike – ústavná, ambulantná starostlivosť (prednemocničná a následná starostlivosť).
  4. Formy zdravotnej starostlivosti v súvislosti s prácou sociálneho pracovníka.
  5. Charakteristika základných pojmov a definícií (zdravie, choroba, zdravotné znevýhodnenie, hospitalizácia, hospitalizmus).
  6. Úloha sociálneho pracovníka v zdravotníctve = náplň činnosti, aktuálne problémy.
  7. Metódy sociálnej práce využívané pri práci s chorým klientom v detskom veku, produktívnom a postproduktívnom veku.
  8. Sociálna pomoc a starostlivosť o pacienta/klienta na oddeleniach podľa odbornej špecifikácie (pediatrické a včasná starostlivosť, psychiatrické, onkologické, chirurgické, geriatrické).
  9. Prevencia v zdravotníctve a zdravotná výchova ako súčasť zdravotnej starostlivosti z pohľadu sociálneho pracovníka.
  10. Osobnosť sociálneho pracovníka a jeho kvalifikačné požiadavky pre prácu v zdravotníctve.
  11. Komunikácia sociálneho pracovníka s chorým klientom.
  12. Dobrovoľníctvo a sociálna práca v zdravotníckom systéme.