Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Narodohospodárska politika, predmet, ciele, subjekty HP

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6822
Posledná úprava
15.08.2018
Zobrazené
1 123 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonómia - veda o vzťahoch medzi subjektami podieľajúcimi sa na tvorbe, rozdeľovaní a prerozdeľovaní, a spotrebe statkov. O vzťahoch medzi subjektami (domácnosti, firmy, štát). Vývoj vzťahov má podobu špirálovitú opakujúcu sa stále vo vyššej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni.

3 oblasti - Makro, Mikro, Hospodárska politika

Mikro - správanie individuálnych subjektov Čo? Ako? Pre koho ? Aký časový limit vytvárať - pojmy: cena, hodnota, množstvo, zisk, úver, schodok, prebytok

Makro - zaoberá sa agregovaním (spájaním) dôsledkami individuálneho správania sa subjektu na trhu celkovou výkonnosťou ekonomiky a jej základnými ekonomickými proporciami (podiel niečoho na celok)

Hospodárka politika - zaoberá sa vzťahmi súvisiacimi s trhom a štátom a to v záujme napraviť disproporcie. Vznikajúce v ekonomike a spoločnosti v dôsledku trhového mechanizmu Vyjadruje, vysvetľuje ako postupovať v záujme maximálnej tvorby HDP. Kedy ekonomický systém zlyháva na svojich spoločenských (sociálnych funkciách)
- hospodárska politika sa vykonáva prostredníctvom vytvoreného a pernamentne zdokonaľovaného hospodárskeho politického systému daného štátu.

Kľúčové slová:

zahranično obchodná politika

trh práce

zamestnanosť

hospodárska politika

protimonopolná politika

meranie výkonnosti ekonomiky

sociálna politika

protinflačná politikaObsah:
 • 1. Predmet, ciele, subjekty HP
  2. Hospodársko politický rámec
  3. Meranie výkonnosti ekonomiky
  4. Rozpočtová a menová politika
  5. Zahranično obchodná politika
  6. Proticyklická stabilizačná politika
  7. Protinflačná politika
  8. Štrukturálna politika
  9. Sociálna politika
  10. Hospodárska politika EU
  11. Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky
  12. Politika trhu práce a zamestnanosti
  13. Protimonopolná politika