Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Výsledky vyhľadávania pre: PODNIKANIE

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 649   |   Strana 1 / 17


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 65x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 7x
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0%
0,7 27x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 10x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Stratégia penziónu Stoh - semestrálny projekt z predmetu Strategický manažment (prípadová štúdia)
100,0%
0,3 17x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 4x
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0%
0,3 22x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
Vývoj teritoriálnej a komoditnej štruktúry ZO SR
99,7%
0,2 11x
Podnikateľský plán k predmetu Operačný manažment
99,7%
0,5 2x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 8x
Podmienky pre domácich a zahraničných investorov (Svetová ekonomika)
99,5%
0,2 16x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 100x
Manažment rizík podniku (Podnikateľské riziká)
98,4%
0,4 0x
Testy na predmet Podnikové hospodárstvo
98,3%
0,1 50x
Zahraničný obchod SR (Vývoj zahraničného obchodu, Komparatívne výhody slovenskej ekonomiky...)
98,2%
0,4 17x
Informačné systémy v manažérskej práci
97,9%
0,2 22x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 3x
Finačná a ekonomická analýza podniku
97,8%
0,4 7x
Podnikateľský plán - hotel Splendid
97,7%
0,2 18x
Podnikateľský plán -MAJ Autoslužby
97,5%
0,2 14x
Politika podpory malého a stredného podnikania na Slovensku zo strany vlády a EÚ
97,5%
0,3 57x
Podnikanie v malých a stredných podnikoch
97,5%
0,4 7x
Účtovníctvo - Bakalárske štátnice
97,4%
0,6 26x
Využitie marketingu v samospráve
97,2%
0,2 1x
Optimalizácia podnikových procesov
97,1%
0,1 1x
Stratégia podniku LUNA Trnava a.s.
97,0%
0,6 56x
Controlling - charakteristika a definícia, podstata a úlohy, ciele
97,0%
0,1 3x
Základy podnikového manažmentu
96,9%
0,2 5x
Úvod do strategického riadenia
96,9%
1,1 27x
Ekonomika podniku - prednášky, testy, vypracované otázky
96,5%
9,4 7x
Výrobné faktory - prezentácia z predmetu Ekonomika a riadenie podniku
96,4%
3,2 5x
Základy malého podnikania
96,2%
1,0 4x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 14x
Analýza trendov živnostenského podnikania
96,1%
0,2 7x
Postavenie malého a stredného podnikania na Slovensku a jeho podpora pomocou územných samospráv
96,0%
0,1 20x
Založenie malého podniku
96,0%
0,3 52x
Projektovanie distribučného kanála
95,9%
0,1 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: