Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Podnikanie v malých a stredných podnikoch

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38210
Posledná úprava
20.11.2011
Zobrazené
2 034 x
Autor:
mrias
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
História podnikania na území Slovenska

Remeslá majú zlaté dno. Na území Uhorska – stredovek. Strieda sa obdobie rozmachu a úpadku remesiel. 13. – 14. str. – bolo remeslo málo diferencované, 1 remeselník vykonával viacej remesiel. Veľký boom remesiel nastáva v R-U v 14.str. – príchod Nemcov na územie Uhorska, ktorí prinášali novú technológiu, ale aj novú organizáciu remesiel. V tomto období sa začali remeselníci zgrupovať – cech. Cech – záujmová organizácia remeselníkov združovaná na základe vykonávania rovnakej, príp. príbuznej profesie. Základom cechu boli štatúty (reguly, artikuly) – museli byť schválené vrchnosťou.  

Kľúčové slová:

stredné podniky

podniky

živnosť

obchodné spoločnosti

komanditná spoločnosť

podnikateľské prostredieObsah:
 • História podnikania na území slovenska
  Vymedzenie základných pojmov
  Obchodný register
  Odporúčanie európskej komisie 2003/361/es
  Obchodná spoločnosť § 56
  Koncesované živnosti
  Obchodné živnosti
  Živnosti poskytujúce služby
  Typológia podnikov
  Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia
  Verejná obchodná spoločnosť
  Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Akciová spoločnosť
  Okolie podniku
  Význam malých a stredných podnikov v národnom hospodárstve
  Inštitucionálny rámec

Zdroje:
 • Weber, Srpová a kol: Podnikání malé a střední firmy. Praha, Grada. 2008
 • Strážovská: Malé a stredné podniky – obchodné podnikanie, Bratislava. 2007
 • Synek: Manažérska ekonomika
 • Obchodný zákonník 513/1991 Z. z.
 • Živnostenský zákonník č. 459/1991 - novely
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005