Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Optimalizácia podnikových procesov

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46637
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
1 301 x
Autor:
michal.pichnarcik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Významným faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť podnikateľských subjektov v súčasnom komerčnom turbulentnom prostredí informačného veku je najmä schopnosť riadenia a zvládnutie zmien naprieč celou organizáciou. Tieto zmeny, ktoré sú vyvolávané dynamickými premenami vonkajších podmienok podnikateľského prostredia, vychádzajú z požiadaviek na inovácie, uvádzanie nových služieb a produktov na trh, radikálne reengineering alebo automatizáciu existujúcich pracovných postupov a aktivít v organizácii. Pre možnosť kontinuálne správy týchto požiadaviek a riadenie organizácií je potrebné radikálne zmeniť uhol pohľadu na vnímanie firmy ako subjektu. Tým je procesný pohľad, ktorý každú organizáciu chápe ako súbor obchodných alebo výrobných procesov, ktoré prekračujú jednotlivé oddelenia v organizácii a dodávajú svoje výstupy zákazníkovi - ako koncovému, tak internému.

Cieľom seminárnej práce bude na organizačnej úrovni preskúmať všeobecné otázky riadenia, zlepšiť, respektíve optimalizovať tok podnikového procesu a nájsť správny nástroj pre toto zlepšenie.

Kľúčové slová:

optimalizácia

podnik

proces

modelovanie

riadenie

organizácia

podnikanie

podnikateľské prostredie

reengineeringObsah:
 • Úvod -3-
  1 Optimalizácia podnikových procesov -4-
  2 Prehľad a história -5-
  3 Zamestnanecké role -7-
  4 Implementácia -11-
  5 Zlepšovanie procesov riadenia (PI & M) -11-
  6 Prvky úspešnej implementácie -13-
  6.1 Pokračujúce zlepšovanie procesov a riadenia (PI & M) -13-
  Záver -14-
  Použitá literatúra a internetové zdroje -15-

Zdroje:
 • Použitá literatúra
 • 1. ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 15 s. ISBN 8024722528.
 • 2. Davenport, T. H. & Short, J. E. (1990 Summer). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign, Sloan Management Review, pp. 11-27.
 • 3. FIALA, J., MINISTR, J. Pruvodce analýzou a modelováním proces. Ostrava : Vysoká škola baňská -Technická univerzita, 2003. 51 s. ISBN 80-248-0500-6.
 • 4. HAMMER, M., CHAMPY, J.: Reengineering - radikálníproměna firmy: manifest revoluce v podnikání, 3. Praha: Management Press, 2000. ISBN 807261028
 • 5. HARRINGTON, J.: Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness, McGraw-Hill Education, 1991, ISBN 0070267685, 9780070267688,
 • Internetové zdroje
 • 1. https://is.muni.cz/th/69321/esf_m/69321_verejna.pdf
 • 2. http://is.muni.cz/th/60555/fi_m/DP-pekarkova.pdf
 • 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_improvement