Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: ekonomika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 258   |   Strana 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 14x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 7x
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0%
0,2 13x
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 3x
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0%
0,7 2x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 1x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 64x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 14x
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0%
2,1 17x
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0%
0,1 1x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 17x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 5x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 23x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 8x
Podmienky pre domácich a zahraničných investorov (Svetová ekonomika)
99,5%
0,2 11x
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5%
0,2 12x
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3%
0,1 11x
Ekonomický vývoj Nemeckej spolkovej republiky
99,1%
0,2 15x
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1%
0,3 4x
Funkcie a disfunkcie cestovného ruchu, formy a typy disfunkcií cestovného ruchu
99,0%
0,3 0x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 4x
Distribučné orgány - Výber distribučných orgánov, alternatívne distribučné kanály, globálny distribučný systém
98,7%
0,2 9x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 13x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 16x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 14x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 39x
Štátnicové otázky z predmetu Manažment
98,2%
2,0 5x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava
98,2%
1,9 19x
SOČ - Založenie kooperatívneho podniku
98,2%
21,1 1x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 11x
Transformácia japonského manažmentu
97,7%
0,1 46x
Finančná stabilita - Medzinárodný Menový Fond
97,6%
0,3 1x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 25x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: