Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 291   projektov
4 nových

Výsledky vyhľadávania pre: ekonomika

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 142   |   Strana 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0%
2,0 3x
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0%
0,1 4x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 8x
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0%
2,6 13x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 61x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 0x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 7x
Ekonomický vývoj Nemeckej spolkovej republiky
99,1%
0,2 12x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 2x
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6%
0,1 5x
Podnikateľský plán - Penzión Pod Zámkom
98,3%
2,8 35x
Projekt penziónu - manažérska ekonomika
98,3%
0,2 15x
Spoločnosť IBM - Medzinárodná ekonomika
98,3%
0,6 13x
Základy verejných financií - ekonomika
98,2%
1,2 7x
SOČ - Založenie kooperatívneho podniku
98,2%
21,1 1x
Štátnicové otázky z predmetu Manažment
98,2%
2,0 5x
Podstata medzinárodného pohybu kapitálu, zahraničný kapitál a národné ekonomiky
97,9%
0,1 10x
Transformácia japonského manažmentu
97,7%
0,1 40x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 8x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 23x
Verejná ekonomika Japonska, ekonomická charakteristika krajiny
97,4%
0,1 36x
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2%
0,4 42x
Makroekonomie - Fuchs- skriptá
96,9%
1,5 18x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Skriptá ku predmetu - Ekonomika odvetvia
96,8%
1,8 78x
Belgicko - seminárna práca
96,3%
3,3 23x
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2%
1,4 69x
Seminárna práca - Inflácia
96,2%
0,2 23x
Medzinárodná deľba práce
96,0%
0,1 35x
Migrácia pracovných síl
95,8%
0,4 22x
Determinanty sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky do r.2020
95,7%
0,2 16x
Ženy a ich úloha v manažmente
95,6%
0,1 17x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 30x
Rozvoj leteckej dopravy a jeho vplyv na ekonomický rast
95,3%
0,1 3x
Vzťah medzi modernou demokraciou a trhovou ekonomikou
95,2%
0,1 15x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: