Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových

Výsledky vyhľadávania pre: verejná správa

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 282   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 79x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0%
1,4 1x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8%
0,2 3x
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5%
0,5 8x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 43x
Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)
98,8%
0,3 28x
Vývoj finančnej nezávislosti vybranej obce
98,8%
0,6 4x
Ekonomika verejného sektora - E-government
97,5%
0,1 25x
Vymedzenie právneho rámca kompetencií predsedu VÚC
96,6%
0,3 14x
Teória organizácie a modely verejnej správy
95,9%
0,2 10x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 44x
Kontrola vo verejnom sektore
95,1%
0,1 14x
Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe
95,0%
0,1 11x
Systém vysokého školstva vo svete a na Slovensku
94,8%
0,1 11x
Teória, organizácia a riadenie verejnej správy - 3 ročník
94,3%
0,4 99x
Projekt obnovy a využitia areálu Šarišského hradu
94,0%
0,1 16x
Analýza činnosti orgánov miestnej samosprávy
93,7%
0,1 19x
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2%
0,9 69x
Verejná správa - vypracované štátnicové otázky
93,1%
0,2 112x
Nárdoný model verejnej správy v Českej republike
93,0%
0,1 10x
Zhodnotenie vybraných kompetencií obce
92,8%
0,1 11x
Etika vo sfére verejného života
92,7%
0,1 25x
Vypracované okruhy SP vo verejnej správe
92,4%
0,1 18x
Vypracované otázky z predmetu Verejná správa
92,4%
0,3 13x
Informačné systémy výrobného podniku (vypracované otázky)
92,3%
19,5 18x
Vypracované otázky na skúšku - systémy odmeňovania
92,3%
0,2 23x
Fiškálna decentralizácia ako súčasť reformy verejnej správy a verejných financií, jej dopady, prínosy, porovnanie s Českou republikou
92,3%
0,9 12x
Dejiny a vznik sociálnej práce - úvod do sociálnej práce
92,3%
0,2 13x
Vypracované otázky z Teórie riadenia organizácie verejnej správy
92,3%
0,2 17x
Vypracované otázky na skúšku z Úvodu do právnych disciplín
92,3%
0,1 4x
Sociálna práca vo verejnej správe - vypracované otázky
92,3%
0,3 91x
Verejná správa, ekonómia a ekonomika - vypracované štátnicové otázky
92,3%
2,7 144x
Regionálny manažment a marketing
92,2%
0,5 10x
Správne právo hmotné - všeobecná a osobitná časť
92,0%
1,2 28x
Systém verejnej správy, štátnej správy a samosprávy vo vybranej krajine
91,7%
0,1 26x
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
91,7%
0,4 7x
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy
91,7%
0,3 12x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: