Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46349
Posledná úprava
04.01.2016
Zobrazené
883 x
Autor:
Brano85
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Kontrola vo verejnej správe

Pod kontrolou, ako pojmom správy sa rozumie činnosť, ktorou sa zisťuje a hodnotí, ako činnosť fyzických osôb a právnických osôb podliehajúcich kontrole (dohľad, revíziu), zodpovedá určitým požiadavkám, ktoré sú určené v právnych normách, alebo aktoch vydaných na ich vykonanie. Kontrolné orgány pri kontrole predmetu svojej činnosti, poznávajú predmet kontrolnej činnosti, t.j. skutočný stav kontrolovaného orgánu štátnej správy, organizácie, samosprávy a analyzujú tento stav, porovnávajú so skutočným stavom, ktorý zistili v kontrolovanom orgáne, alebo organizácii s predpokladaným stavom.

Kľúčové slová:

TROVS

systém kontroly

verejná správa

kontrola

subjekt

objekt

rozsah

trvanieObsah:
 • 1. Kontrola vo verejnej správe 3
  1.1. Prvky kontrolného systému 3
  1.2. Subjekt a objekt kontroly 3
  2. Druhy kontroly 4
  2.1. Druhy kontroly vo vzťahu k objektu kontroly 4
  2.2. Druhy kontroly vzhľadom na vzťah k podstate veci 4
  2.3. Druhy kontroly podľa organizačných vzťahov 5
  2.4. Druhy kontroly podľa spôsobu vyjadrovania, merania javov, procesov 5
  2.5. Druhy kontroly podľa systému kontroly 5
  2.6. Druhy kontroly z časového hľadiska 5
  2.7. Druhy kontroly vzhľadom na dobu trvania 5
  2.8. Druhy kontroly podľa odborného výkonu 5
  2.9. Druhy kontroly z hľadiska rozsahu 5
  3. Formy kontroly 6
  4. Kontrolný system, štruktúra ich orgány a subjekty vo verejnen správe 7
  4.1. Štátne orgány ako subjekty verejnej správy 7
  5. Záver 8

Zdroje:
 • PIROŠÍK, V. 2006. Verejná kontrola samosprávy. Bratislava. 156 s. ISBN 80 - 89244 - 11 - 4
 • KLÍM, A. et al. 2001. Kontrola a jej úlohy v boji s korupciou. Bratislava. 46 s. ISBN 978-8089-041-21-3
 • ŠKULTÉTY, P. 2008. Verejná správa a správne právo. Bratislava. 201 s. ISBN 978-80-224-1023-6
 • Zákon číslo 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe