Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Vypracované otázky na skúšku z Úvodu do právnych disciplín

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5653
Posledná úprava
14.11.2017
Zobrazené
885 x
Autor:
jennygery
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ŠTÁT
- štát ako právna inštitúcia
- názov a špecifické znaky štátu
- funkcie štátu

Štát je právnou inštitúciou - pretože jeho inštitúcie, ich usporiadanie, funkcie, vzájomné vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti upravuje vnútroštátne i medzinárodné právo.

Štát vzniká na základe spoločenskej zmluvy, ktorou v modernom štáte je ústava a zákony (právny systém štátu). Spoločenská zmluva sa „obnovuje“ v pravidelných termínoch uskutočňovania demokratických volieb.

Štát má personálny substrát, vecný substrát a organizačno-normatívny substrát.

Personálny: obyvateľstvo

Vecný: teritórium, nerastné bohatstvo, vodné toky, hnuteľné a nehnuteľné veci (miesta štátnej reprezentácie, budovy a zariadenia štátnych úradov a inštitúcií, vrátane informačného softwaru a hardwaru, obranné a bezpečnostné systémy, väznice, špionážne družice... i nehmotný vecný substrát (know-how štátnych orgánov, protokol, mechanizmy riešenia konfliktov, techniky diplomacie, zahraničné kontakty...)

Organizačno-normatívny: právny systém štátu.

Jazykový výraz „štát“ pochádza z lat. status = stav, ústava, poriadok.

V starovekom Grécku bol totožný s polis.
V starovekom Ríme bol štátom civitas = mesto Rím a k nemu prináležiace okolie.
V rímskej terminológii je štátom aj res publicae = obecný, spoločný majetok.
Neskôr s rímskou expanziou zanikal mestský štát a vytvorilo sa imperium Romanum.
V stredoveku sa štát označoval výrazmi imperium, regnum, corona regni.

Kľúčové slová:

právny štát

pramene práva

premlčanie

právna subjektivita

právo a moc

verejná správa

štátna správa

samosprávaObsah:
 • 1. Štát - pojem, zloženie, funkcie.
  2. Právny štát - znaky.
  3. Policajný štát - zákonné a nezákonné bezprávie.
  4. Základné ľudské práva - zakotvenie, úlohy štátu, princíp, funkcie.
  5. Základné ľudské práva - vlastnosti, medzinárodné ochranné inštitúcie.
  6. Základné ľudské práva a slobody - členenie, vymenovanie.
  7. Právo - pojem, delenie.
  8. Pramene práva všeobecne a v SR.
  9. Právo subjektívne a objektívne, oprávnenie a povinnosť.
  10. Platnosť a účinnosť právnej normy.
  11. Premlčanie a preklúzia.
  12. Právna subjektivity a spôsobilosť na právne úkony.
  13. Právo a moc, právo a vôľa.
  14. Právne a morálne normy - záväznosť a vynutiteľnosť.
  15. Etapy legislatívneho procesu.
  16. Zmeny právnych noriem - novelizácia, derogácia.
  17. Správny zápis právnych noriem. Republikácia.
  18. Verejná správa - pojem, členenie.
  19. Štátna správa - členenie, znaky, orgány.
  20. Samospráva - členenie, znaky, orgány.