Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Výsledky vyhľadávania pre: BOZP

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 109   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0%
0,2 4x
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 27x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 31x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
98,2%
0,9 8x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1%
0,1 2x
BOZP - Seminárna práca
94,7%
0,1 31x
Bezpečnostnoterminologický slovník v oblasti BOZP
94,1%
2,3 14x
Zváračské pracovisko - posúdenie pracoviska z hľadiska BOZP
93,9%
0,9 7x
BOZP - Požiarna ochrana v rafinérii ropy - Slovnaft
92,5%
0,2 5x
Manažment rizika - teória a vypracované úlohy
92,4%
0,1 4x
Hluk, účinky hluku, frekvencia, impulzy, expozícia hluku
92,2%
0,1 10x
Analýza spoľahlivosti ľudského faktora - ORGANIZAČNÁ SMERNICA
91,8%
2,8 1x
Manažérstvo rizika - pochopenie názvoslovia a odborných termínov
91,1%
0,4 26x
Povinnosti zamestnávateľa vzhľadom na BOZP
91,1%
0,1 13x
Pracovné prostredie - vypracované otázky
90,8%
0,2 2x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
90,5%
0,2 28x
Audit techniky vo vybranej organizácii
90,5%
0,7 0x
Uvádzanie nových pracovníkov do organizácie
90,4%
0,2 5x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v lekárni
90,3%
0,1 26x
BOZP - skúška, vypracované otázky
89,9%
0,6 9x
BOZP - Manipulácia s bremenami
89,2%
1,8 41x
Test z BOZP so správnymi odpoveďami
89,0%
0,1 42x
Analýza a usporiadanie logistickej siete v drevárskej výrobni Drevex s.r.o Žilina
88,9%
0,1 65x
Pracovný úraz a nebezpečná udalosť
88,7%
0,2 15x
Nebezpečné faktory pôsobiace na ľudí v pracovnom prostredí
88,6%
0,2 4x
Integrované manažérske systémy - skriptá
88,2%
1,2 312x
BOZP otázky
87,7%
1,2 10x
Systém BOZP v automobilovom priemysle vo firme na výrobu akustických dielov
87,7%
0,1 6x
Riešenie a odstraňovanie pracovných úrazov
87,3%
0,2 2x
Poznámky na Pracovné právo
86,6%
0,2 2x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP
86,4%
0,1 67x
Ekonomika a manažment podniku
86,0%
0,1 0x
Nástroj na posudzovanie rizík
85,9%
1,4 31x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
85,7%
0,2 12x
Smernica pre zabezpečenie BOZP v gastronomickom zariadení
85,3%
0,1 13x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Cvičenia
85,0%
6,8 3x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - prezentácie (prednášky)
84,9%
4,8 3x
Manažérstvo rizika (vypracované otázky ku skúške)
84,9%
0,1 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: