Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Poznámky na Pracovné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8154
Posledná úprava
02.02.2018
Zobrazené
1 869 x
Autor:
copertin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pracovné právo PP:
- samostatný odbor práva, tak ako práva súkromného, tak aj verejného
- súbor právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy, ktoré vznikajú pri realizácií závislej ľudskej práce
Predmet PP súvisí predovšetkým so vťahmi:
- ktoré vznikajú : zames-teľ/zamest-nec, zames-nec/zamest-nec, zamest-nec/odbory
- kolektívnopracovnoprávne vzťahy
- vzťahy medzi fyzickými a právnickými osobami
- vzťahy, ktoré upravujú činnosť zamestnaných osôb
Funkcie PP:
1. regulačná alebo organizačná:vyplýva zo zákona- reguluje pracovnoprávne vzťahy (prac. pomer musí byť uzatvorený podľa daného zákona, ...)
2. kontrolná:spadajú tu aj orgány, ktoré tvoria dozor
3. ochranná:pri prekážkach v práci, materská dovolenka, rodičovská...
4. výchovná:určité pravidlá, škola, práca - výchova smeruje k potrebe pracovať, byť zodpovedný, starať sa o seba, o deti,..

Pramene PP:
- materiálne: spočívajú v spoločenskom živote a z toho sa vytvárajú, v EÚ
- formálne: normatívne právne akty, ústava, ústavné zákony

Dôležité formálne pramene:
311/2001 - zákonník práce
40/1964 - občiansky zákonník, charakter generálnej právnej normy, všeobecné ustanovenia
312/2001- zákon o štátnej službe
552/2003 - o výkone práce vo verejnom záujme (novela 330/2007)
124/2006 - BOZP (starý 330/1996)
125/2006 - o inšpekcii práce
2/19991 - o kolektívnom vyjednávaní

Kľúčové slová:

zákonník práce

dovolenka

pracovný pomer

výpovede

BOZP a ostatné zákonníky

týkajúce sa pracovného právaObsah:
 • Pracovné právo PP:
  Základné zásady PP:
  Pracovný pomer:
  Druhy pracovného pomeru PP:
  Skončenie pracovného pomeru a dobu určitú § 59:
  Pracovný čas a doba odpočinku § 85, § 85a:
  Dovolenka - § 100:
  Odmeňovanie zamestnancov:
  Prekážky v práci:
  BOZP
  Podniková a sociálna politika - § 151:
  Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti - §160 a § 165:
  Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov - § 171 - § 176:
  Zodpovednosť za škodu - § 179 - § 181
  Zodpovednosť z-teľa za škodu - § 192:
  Zákon 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní:
  Osobitná úprava PPV:
  Zakon 312/2001 o štátnej s lužbe a o zmene