Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

BOZP - Manipulácia s bremenami

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5250
Posledná úprava
11.09.2017
Zobrazené
1 990 x
Autor:
mpiso
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej je riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov, a na predchádzanie tomuto riziku.

» Za prácu s bremenami sa považuje ručná manipulácia, ktorou je každé prenášanie bremena vrátane ľudí a zvierat, jedným alebo viacerými
zamestnancami, ktorá predstavuje riziko poškodenia podporno-pohybovej sústavy, najmä chrbtice.

» Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť používanie primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, aby sa zamestnanec vyhol potrebe práce s bremenami. Ak sa nedá vyhnúť práci s bremenami, zabezpečiť aby zamestnanec vykonával prácu s bremenami s najmenším rizikom poškodenia zdravia

Kľúčové slová:

rizikové faktory

pracovné prostredie

fyzická námaha

pracovná činnosť

zdvíhaní bremen

manipulácia mechanizmovObsah:
 • Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
  Individuálne rizikové faktory
  Čo ovplyvňuje prácu s bremenami?
  Vlastnosť bremena
  Pracovné prostredie
  Fyzická námaha
  Pracovná činnosť
  Ako sa má vykonávať zdvih správnym spôsobom?
  Čoho sa treba vyvarovať pri zdvíhaní bremien?
  Aj prácu s lopatou sa treba naučiť
  Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
  Technické prostriedky
  Manipulácia pomocou mechanizmov - dopravných vozíkov