Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Systém BOZP v automobilovom priemysle vo firme na výrobu akustických dielov

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47418
Posledná úprava
29.10.2018
Zobrazené
224 x
Autor:
sona5
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tému so si vybrala, preto lebo sa vo firme stále zaoberá s BOZP, kde je aj komisia, ktorá dohliada na rôzne zlepšenia ohľadom bezpečnosti na pracovisku, ale ešte je veľa nedostatkov, ktoré by sa podľa analýzy rizík prehodnotili . Je to moc dôležité a významné pre dodržiavanie vo výrobnom procese. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok pre predchádzanie vzniku pracovných úrazov, zmierňovanie rizík udalostí ohrozujúce životy a zdravie zamestnancov. Bezpečnosť na pracovisku patrí nie len medzi základné potreby zamestnancov, ale ide o legislatívnu povinnosť každého zamestnávateľa. Zisťovaním bezpečnostných rizík núti zamestnávateľov riešiť opatrenia, ako znížiť alebo minimalizovať počet nebezpečných situácií a pracovných úrazov. Veľakrát sú všeobecne pojmy nebezpečenstvo, ohrozenie a riziko zamieňané, ale v skutočnosti sú významy spomínaných pojmov odlišné.

V tejto práci som sa chcela zamerať na bezpečnosť manažérstva rizík v závode na výrobu akustických dielov.

Kľúčové slová:

Priemysel

Riziká

Nebezpečenstvo

Ohrozenie

prevádzka

nebezpečenstvo

pracovné prostriedky

bezpečnosť práce

posudzovanie rizíkObsah:
 • Úvod 2
  1 Popis prevádzky 3
  2 Rizikové faktory pracovného prostredia 3
  3 Identifikácia jednotlivých rizík 3
  3.1 Riziko 3
  3.2 Nebezpečenstvo 4
  3.3 Ohrozenie 4
  3.4 Osobné ochranné pracovné prostriedky 4
  3.4.1 Organizačné zabezpečenie, spôsob a zásady poskytovania ochranných prostriedkov 4
  4 Stav bezpečnosti práce vo firme 4
  5 Analýza a posudzovanie rizík pri práci vo firme 5
  6 Záver 6
  7 Zoznam použitej literatúry 6