Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Pracovné prostredie - vypracované otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45618
Posledná úprava
26.01.2015
Zobrazené
908 x
Autor:
simona.brnova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Čo je treba rozumieť pod pojmom verejné zdravie.
Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. z 21. júna o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z § 2 (základné pojmy) pism. b) je verejné zdravie:
verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti
Zákon bol REK:
- Autor predpisu: NRSR
- Dátum platnosti: 31.07.2007 Dátum účinnosti: 15.10.2012 do: ---
- Názov predpisu: o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zdravie definuje Svetová zdravotnícka organizácia WHO ako stav dokonalého telesného, duševného a sociálneho uspokojenia a nielen neprítomnosť choroby, či chyby.
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie je súbor nástrojov, ktorých cieľom je posúdiť priame a nepriame vplyvy ľudskej aktivity na verejné zdravie.

Kľúčové slová:

riziková práca

pracovné podmienky

bozp

inštitúcie

zdravotníctvoObsah:
 • 1. Čo je treba rozumieť pod pojmom verejné zdravie.
  2. Čo zahrňujeme pod pojem pracovné podmienky.
  3. Inštitúcie a orgány verejného zdravotníctva
  4. Kto riadi Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR
  5. Centrálny register prenosných ochorení a peľová informačná služba
  ...
  ...
  ...
  45. Čo je stres a ako sa prejavuje u zamestnanca ?
  46. Predpoklady zodpovednosti podľa ZP za škodu spôsobenú zamestnancovi, ktorú utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.
  47. Vysvetlite ľahkomyseľné konanie zamestnanca.
  48. Úplná liberácia - úplné zbavenie sa zodpovednosti zo strany zamestnávateľa za škodu podľa § 196 ods. 1 ZP.
  49. Čiastočná liberalizácia - čiastočné zbavenie sa zodpovednosti zo strany zamestnávateľa podľa § 196 ods. 2 ZP.