Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Výsledky vyhľadávania pre: nezamestnanosť

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 318   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 28x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 25x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Postavenie starších žien na trhu práce a formy ich diskriminácie
99,2%
0,3 45x
Ekonomický vývoj Nemeckej spolkovej republiky
99,1%
0,2 12x
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5%
0,1 15x
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5%
3,0 1x
Determinanty sociálno-ekonomického rovzoja SR do roku 2020
98,1%
0,5 21x
Analýza nezamestnanosti na Slovensku
97,8%
0,5 3x
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8%
0,2 29x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 26x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 22x
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku
97,5%
0,3 6x
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0%
0,4 20x
Sociálna patológia - poznámky z prednášok
96,7%
0,1 1x
Aké schopnosti získa študent po ukončení absolventskej praxe (Metodológia výskumu)
96,6%
0,6 26x
Nezamestnanosť - seminárna práca
96,5%
0,1 15x
Seminárna práca na tému Sociálne poistenie
96,4%
0,1 9x
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
96,2%
0,4 5x
Vývoj nezamestnanosti v štátoch eurozóny
95,3%
0,3 51x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Politika zamestnanosti
95,3%
0,1 16x
Švajčiarsko - stredoškolská odborná činnosť
95,3%
0,1 2x
Nezamestnanosť a druhy nezamestnanosti
95,1%
0,1 34x
Veľká hospodárska kríza
94,3%
0,1 40x
Komunitný plán mesta
94,1%
1,0 8x
Fiškálna a monetárna politika
94,0%
0,3 29x
Organizovanie a organizačné štruktúry sociálnej poisťovne
93,7%
0,2 4x
Nezamestnanosť ako jeden z najvýraznejších sociálnych problémov v súčasnosti
93,6%
0,1 101x
Všeobecná ekonomická teória - vypracované otázky na štátnice
92,7%
0,2 24x
Vypracované otázky na prijímacie škúšky z ekonómie - SPU FEM v Nitre
92,6%
0,3 368x
Príčina vzniku nezamestnanosti a inflácie, doterajší vývoj v národnej ekonomike
92,6%
0,1 9x
Predmet ekonomickej teórie a jej metodológia, metódy skúmania používané v ekonómií
92,3%
1,0 3x
Národohospodárska politika - vypracované skúškové otázky
92,3%
0,3 6x
Trh práce a manažment ľudských zdrojov
92,3%
0,1 68x
Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a v Eurozóne za posledných 10 rokov
92,3%
1,2 16x
Analýza hospodárstva Írska
92,3%
0,2 1x
Uplatnenie telesne postihnutých na trhu práce s využitím prostriedkov z eurofondov
92,3%
0,7 1x
Identifikácia zvládania nezamestnanosti vo vzťahu k sociálnej a emocionálnej inteligencii
92,3%
0,1 0x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia
92,3%
0,8 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: