Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Veľká hospodárska kríza

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10341
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
2 290 x
Autor:
sibalka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Veľkú hospodársku krízu vyvolal finančný kolaps v Spojených štátoch amerických. Znižujúca sa výroba, hromadná nezamestnanosť a chudoba charakterizovali začiatky 30-tych rokov. Po zničujúcej 1. svetovej vojne Európa len s neistotou vstávala na nohy. Toto obdobie, a to hlavne v Nemecku, charakterizovala obrovská inflácia. Do konca 20-tych rokov sa hospodársky stav zdal byť stabilný. Hospodársky rast jednotlivých krajín bol nesúmerný a krajiny ako Veľká Británia, alebo Nemecko boli odkázané na pôžičky USA. Práve preto, aby mohli vyrovnať svoje dlhy z vojny. Spojené štáty vojna nijak nezasiahla, a preto bol jej rozvoj najväčší. Priemyselná výroba, vývoz a aj mzdy nepretržite rástli a zdalo sa, že tento vývoj je nezastaviteľný. Americký optimizmus sa odzrkadľoval hlavne na Newyorskej burze. Indexy cenných papierov nepretržite rástli. 100 tisíce maklérov považovalo obchod s cennými papiermi za lacný spôsob zárobku. Zákony burzy dovoľovali nákup krytý cennými papiermi, k čomu nebola potrebná hotovosť. Klient dáva do záruky cenné papiere pre ten prípad, ak by nevedel zaplatiť. Takto vzniklo mnoho firiem, z nich dcérske, ale len na jeden základný kapitál. 28. a 29. augusta sa tento rast zrýchľoval, až hodnoty cenných papierov dosiahli hviezdne výšky. V septembri 1929 ceny začali klesať. Na burze vypukla panika. Po roku 1931 sa kríza rozšírila aj na Európu.

Kľúčové slová:

hospodárstvo

kríza

finančný kolaps

Newyorská burza

cenné papiere

nezamestnanosť

inflácia

banková kríza

obchodná výmena

hospodárske výsledkyObsah:
 • Obsah 1
  1. Úvod 2
  2. Pramene krízy 2
  3. Vypuknutie krízy 3
  4. Priemyselná výroba 4
  5. Monopolizácia 5
  6. Nezamestnanosť 6
  7. Životné podmienky robotníkov 6
  8. Poľnohospodárska výroba 7
  9. Pokles cien 8
  10. Postavenie poľnohospodárskeho obyvateľstva 8
  11. Medzinárodná obchodná výmena 8
  12. Menová kríza 9
  13. Banková kríza 9
  14. Finančníctvo 10
  15. Medzinárodná hospodárska politika 10
  16. Hospodárske dôsledky veľkej krízy 11
  17. Záver 11
  Použitá literatúra 12

Zdroje:
 • Ciepielewski, J., - Kostrowicka, I., - Landau, Z., - Tomaszewski, J., : Hospodářské dejiny světa do roku 1970, Nakladatelstvo Pravda, I. vydanie, Bratislava, 1974
 • Faltus, J., - Průcha, V., : Nástín hospodářskych dějin v období kapitalismu a socialismu, Nakladateľstvo Svoboda, Praha, 1982
 • Mazůrek, J., : Európske štúdie. Pohľad na historický, politický, hospodárský, sociálny, diplomatický a kultúrny vývoj Európy, WIST, Martin, 2002, ISBN 80 - 8049 - 325 - 1