Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Seminárna práca na tému Sociálne poistenie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2718
Posledná úprava
07.03.2017
Zobrazené
3 122 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálne poistenie je regulované na základe Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia. A zároveň upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa. Nemocenské poistenie môže vykonávať aj iná právnická osoba, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia, je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Sociálna poisťovňa pri výkone sociálneho poistenia je kontaktná inštitúcia na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami a príjemcami dávok a medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie.

Kľúčové slová:

sociálne poistenie

poistenci

dávky

nemocenské dávky

dôchodkové dávky

úrazové dávky

nezamestnanosť

platba poistnéhoObsah:
 • OBSAH 1
  ÚVOD 2
  1 POJEM SOCIÁLNE POISTENIE A POISTENÉ OSOBY 4
  1.1 ČO JE SOCIÁLNE POISTENIE? 4
  1.2 POISTENCI 4
  2 DÁVKY VYPLÝVAJÚCE ZO SOCIÁLNEHO POISTENIA 5
  2.1 NEMOCENSKÉ DÁVKY 6
  2.1.1 Nemocenské 6
  2.1.2 Ošetrovné 7
  2.1.3 Vyrovnávacia dávka 8
  2.1.4 Materské 8
  2.2 DÔCHODKOVÉ DÁVKY 9
  2.2.1 Starobný dôchodok 9
  2.2.2 Predčasný starobný dôchodok 9
  2.2.3 Invalidný dôchodok 10
  2.2.4 Vdovský a vdovecký dôchodok 11
  2.2.5 Sirotský dôchodok 11
  2.3 ÚRAZOVÉ DÁVKY 12
  2.3.1 Úrazový príplatok 12
  2.3.2 Úrazová renta 13
  2.3.3 Jednorazové vyrovnanie 13
  2.3.4 Pozostalostná úrazová renta 13
  2.3.5 Jednorazové odškodnenie 14
  2.3.6 Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné 14
  2.3.7 Rekvalifikácia a rekvalifikačné 15
  2.3.8 Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 15
  2.3.9 Náhrada nákladov spojených s liečením 15
  2.3.10 Náhrada nákladov spojených s pohrebom 16
  2.4 DÁVKA GARANČNÉHO POISTENIA 16
  2.5 DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI 17
  3 POISTNÉ NA SOCIÁLNE POISTENIE 18
  3.1 PLATBA A SPLATNOSŤ POISTNÉHO 18
  3.2 PLATITELIA POISTNÉHO 18
  LITERATÚRA A INÉ ZDROJE 19

Zdroje:
 • ZÁKONY III/2006, Poradca s.r.o., Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • http://www.socpoist.sk
 • Zamestnanci Sociálnej poisťovne - referenti z oddelenia výberu poistného