Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Nezamestnanosť a druhy nezamestnanosti

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23591
Posledná úprava
01.06.2011
Zobrazené
6 866 x
Autor:
tinkag
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nezamestnanosť je momentálne veľmi závažným problémom a hlavne v niektorých oblastiach narastá do neúnosnej miery. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ideálna ekonomika by mala udržiavať vysokú úroveň zamestnanosti a mala by byť schopná ponúkať dostatok pracovných príležitosti pre všetkých, ktorí chcú pracovať.
V skutočnosti trh práce nefunguje ako ideálny trh. Vždy sú určití ľudia bez práce aj v ekonomike, ktorá prosperuje. Nezamestnanosť nikdy nie je nulová. Nezamestnanosť Má negatívne účinky hlavne na prežívanie nezamestnaného a čo je z ich hľadiska ešte tragickejšie, má veľmi veľký dopad na ich finančnú situáciu, životný štýl a životnú úroveň nezamestnaného i jeho rodinu. Pre človeka je to veľmi ťažké obdobie a každý sa s tým vyrovnáva po svojom. Niekto to zvládne lepšie, no na niektorých má nezamestnanosť veľmi drvivé účinky.
Cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa s problematikou nezamestnanosti, s jej dôsledkami, ktoré sa týkajú nielen jednotlivca, ale celej spoločnosti. Aj keď sa štát snaží nezamestnanosť znížiť a nezamestnaných podporiť aspoň nejakou finančnou podporou, musíme si uvedomiť, že iba hmotný základ nestačí.

Kľúčové slová:

Nezamestnanosť

Druhy nezamestnanosti

Frikčná nezamestnanosť

Štrukturálna nezamestnanosť

Cyklická nezamestnanosť

Sezónna nezamestnanosť

Dobrovoľná nezamestnanosť

Nedobrovoľná nezamestnanosť

...Obsah:
 • Úvod 2
  1 Nezamestnanosť 4
  1.1 Druhy nezamestnanosti 5
  1.1.1 Frikčná nezamestnanosť 5
  1.1.2 Štrukturálna nezamestnanosť 6
  1.1.3 Cyklická nezamestnanosť 6
  1.1.4 Sezónna nezamestnanosť 7
  1.1.5 Dobrovoľná nezamestnanosť 7
  1.1.6 Nedobrovoľná nezamestnanosť 7
  1.1.7 Skrytá nezamestnanosť 7
  1.1.7 Dlhodobá nezamestnanosť 8
  1.1.8 Masová nezamestnanosť 8
  1.1.8 Nepravá nezamestnanosť a neúplná zamestnanosť 9
  1.1.9 Čiastočná nezamestnanosť 9
  1.2 Miera nezamestnanosti 9
  1.3 Dôvody rastu nezamestnanosti v SR 10
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 11

Zdroje:
 • BOHUŠOVÁ, O. 2006. Nevyhnutná je sociálna solidarita a pomoc štátu. In Sociálna politika a zamestnanosť. ISSN 1336 5053, roč. 9
 • BROŽOVÁ, D. 2003. Spoločenské souvislosti trhu prác. Praha: Slon, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4
 • JUSKO, P. 2002. Základy sociálnej politiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta 2002. 112 s. ISBN 80-8035-575-3
 • JUSKO, P. 2004. Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. 146 s. ISBN 80-8083-018-5
 • MAREŠ, P. 1994. Nezaměstnanosť jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 151s. ISBN 80-901424-9-4
 • POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. 1. vyd. Praha: Slon, 1995. 142s. ISBN 80-8585050-01-X
 • STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava: AD, 1996. 255s. ISBN 80-967589-0-X
 • BROŽOVÁ, Dagmar. 2003. Společenské souvislosti trhu práce. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. 141 s. ISBN 80-86429-16-4.
 • MAREŠ, Petr. 1994. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : Slon, 1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4.
 • MARTINCOVÁ, Marta. 2002. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. Bratislava : Iura Edition, 2002. 133 s. ISBN 80-89047-31-9.
 • MATOUŠEK, Oldřich. 2003. Slovník sociální práce. Praha : Portál, 2003. 288 s. ISBN 80-7178-549-0.
 • MAZUREK, Jaroslav. 2007. Vybrané kapitoly z národohospodárstva a hospodárskej politiky, Banská Bystrica: Koprint, s.r.o 100s. ISBN 978-80969817-9-3
 • STRIEŽENEC, Štefan. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : Vydavateľstvo AD, 1996. 255 s. ISBN 80-9675589-0-X.
 • ŽIAKOVÁ, Eva. 2005. Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent Print, 2005. 233 s. ISBN 80-969274-2-6.
 • NR SR: Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti Z.z. so zahrnutou novelou zo 4. decembra 2003; zdroj: www. zbierka.sk