Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Výsledky vyhľadávania pre: marketingová komunikácia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 122   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0%
0,2 14x
Bankový Marketing VÚB Banky, a.s.
97,4%
0,2 81x
Analýza reklamy v konkrétnom podniku
97,3%
0,3 14x
Teasingové kampane na Slovensku
97,1%
3,8 2x
Sociálny Marketing (seminárna práca z predmetu Propedeutika marketingovej komunikácie)
97,0%
0,5 0x
Marketing 1 - kontrolné otázky (vypracované otázky, Ing. Poliačiková Eva, PhD.)
97,0%
0,1 0x
Marketingový mix (prvky marketingového mixu, online marketing, marketingová komunikácia...)
96,9%
0,1 0x
Strategický marketing (podoby marketingových stratégii, prístupy tvorby cien...)
96,9%
0,1 1x
Marketing služieb - Internet banking (mBank)
96,7%
1,6 57x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 162x
Analýza reklamní kampane
96,0%
0,9 51x
Marketingový mix a jeho časti - podnik Zlatý klas, s.r.o (pekáreň)
95,9%
0,2 45x
Marketingová komunikačná stratégia - imidž mesta Bardejov
95,9%
0,2 25x
Systém morálnych hodnôt a noriem u manažéra, etický profil manažéra
95,4%
0,1 22x
Reklama - jej ciele a formy (Semestrálna práca z predmetu Marketing)
94,9%
0,3 0x
Etika marketingu
94,8%
0,3 41x
Marketingová komunikácia
94,0%
0,2 47x
Marketing a marketingová komunikácia
94,0%
0,9 28x
Výrobkové stratégie - skriptá
93,8%
0,2 15x
Kofola a.s. (Výber vhodného trhu na rozšírenie pôsobnosti)
93,7%
1,3 128x
Zámer organizácie uskutočňovať zmeny z pohľadu zákazníka
93,4%
0,2 9x
Marketing - prednášky 2022/2023, (prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. Katedra obchodného podnikania)
93,3%
18,4 0x
Marketing - (Teoretické základy marketingu, Marketing a spoločnosť, Marketingové prostredie...)
93,2%
0,9 29x
Marketing (Úlohy marketingového manažéra, Analýza marketingového prostredia, Analýza odvetvia a konkurencie...)
93,2%
0,5 2x
Poznámky - Marketing miesta, Marketingová komunikácia
92,3%
0,4 18x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 8x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 22x
Marketingový komunikačný mix pre podporu čerpania štrukturálnych fondov EÚ
92,3%
1,2 2x
Projekt MLYNY - marketingová komunikácia
92,2%
0,4 2x
Agentúra SARIO - podnikanie v EÚ
92,0%
0,1 8x
Suprasegmentálny systém v procese komunikácie
91,0%
0,2 0x
Osobitosti marketingovej komunikácie v rámci farmácie
91,0%
0,1 6x
Kniha z marketingu v elektronickej podobe
90,9%
4,1 11x
Marketingová stratégia (otázky na skúšku)
90,9%
0,2 4x
Nástroje marketingového komunikačného mixu
90,8%
0,7 21x
Študijný materiál - Úvod do marketingu
90,5%
0,3 2x
Zážitok a emócia pri tvorbe reklamnej kampane
90,2%
0,1 15x
Plánovanie cestovného ruchu na úrovni samosprávy
90,0%
0,6 5x
Marketingový plán - Rozšírenie a modernizácia výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti
89,8%
0,2 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: