Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Marketingová komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39490
Posledná úprava
07.02.2012
Zobrazené
2 645 x
Autor:
rudolf.gorel
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Marketingová komunikácia je dôležitou súčasťou marketingu, ktorý vznikol začiatkom dvadsiateho storočia s nutnosťou riešiť problémy, ktoré nedocenila klasická ekonomická situácia a ktoré boli spojené s odbytom vyrábaného tovaru. V dnešnej dobe je marketingová komunikácia a vo všeobecnosti marketing súčasťou nášho každodenného života a môžeme ju vidieť všade okolo nás. Stretávame sa s ňou v práci, v obchode, doma, či v televízii. Nakoľko je v niektorých prípadoch trh presýtený reklamou a inými formami marketingovej komunikácie, je podľa mňa dôležité mať aspoň základné znalosti o princípoch a formách marketingovej komunikácie. Preto som sa rozhodol túto tému spracovať v mojej práci.

Nakoľko komunikačný proces je základom marketingovej komunikácie, moja práca je zložená z úvodnej časti, ktorá sa zaoberá komunikáciou vo všeobecnosti a základnými princípmi marketingu. Následne sa venujem marketingovej komunikácii a jej jednotlivým nástrojom. V ďalších kapitolách v práci sa venujem detailnejšie jednotlivým častiam marketingovej komunikácie: reklame, podpore predaja, práci s verejnosťou a osobnému predaju. Posledná časť mojej práce je venovaná prieskumu, kde som sa rozhodol detailnejšie preskúmať, ktoré nástroje marketingovej komunikácie firmy reálne využívajú. Vybral som si dve spoločnosti, ktoré sídlia v Poprade – Tatravagónku Poprad a Whirlpool. V tejto časti sa okrem popísania nástrojov, ktoré tieto spoločnosti používajú budem snažiť aj porovnať tieto spoločnosti a prípadne zistiť rozdiely v marketingovej komunikácii.

Ako som už vyššie spomenul, myslím si, že je v dnešnej dobe veľmi dôležité pochopiť čo vlastne je marketingová komunikácia a z čoho sa skladá. Preto dúfam, že moja práca aspoň kúsok priblíži princíp marketingovej komunikácie a jej zložiek aj pre tých, ktorí sa s ňou doteraz nestretli.

Kľúčové slová:

marketing

komunikácia

reklama

komunikačný mix

reklamný plán

podpora predajaObsah:
 • Úvod 1
  1 marketing a marketingový mix 2
  1.1 komunikácia 2
  1.2 marketingová komunikácia 3
  2 reklama 5
  2.1 reklamný plán 7
  3 podpora predaja 10
  4 práca s verejnosťou 12
  5 osobný predaj 14
  6 prieskumná časť 16
  Záver 18
  Zoznam použitej literatúry 20

Zdroje:
 • Clemente, M.N. (2004). Slovník marketingu. Brno: Computer Press.
 • Hradiská, E. (1998). Psychológia a reklama. Bratislava: Elita.
 • Hradiská, E.; Letovancová, E. (2005). Psychológia v marketingovej komunikácii.
 • Bratislava: Vydavateľstvo UK.
 • Kita, J. (2002). Marketing. Bratislava: Iura edition.
 • Kotler, P., Armstrong, G. (1992). Marketing. Bratislava: SPN.
 • Kretten, A.; Šimo, D.; Vicen, M.; Nagyová, Ľ. (1997). Marketing. Nitra: SPU.
 • Světlík, J. (1992). Marketing: Cesta k trhu. Zlín: EKKA.
 • http://www.tatravagonka.sk/
 • http://www.whirlpool.sk/home