Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Sociálny Marketing (seminárna práca z predmetu Propedeutika marketingovej komunikácie)

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48371
Posledná úprava
07.08.2023
Zobrazené
174 x
Autor:
kevin.beke
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Sociálny marketing je forma marketingu, ktorá sa zameriava na podporu spoločenských cieľov a zlepšenie života ľudí. Tento druh marketingu využíva princípy tradičného marketingu na propagáciu nápadov a správania, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Cieľom sociálneho marketingu je presvedčiť ľudí o prospešnosti konkrétneho spoločenského problému a motivovať ich k zmene správania. Táto téma je dôležitá nielen pre marketingových odborníkov, ale aj pre každého, kto sa zaujíma o spoločenské zmeny a udržateľnosť. V tomto kontexte by sme sa mali pozrieť na spoločenský marketing ako na nástroj, ktorý môže pomôcť zlepšiť svet, v ktorom žijeme. Životné prostredie a zdravotníctvo sú dve z najdôležitejších tém, ktoré sú často spojené so sociálnym marketingom. V súvislosti s životným prostredím, sociálny marketing sa často zameriava na propagáciu udržateľných praktík a zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách. Môže sa to týkať propagácie používania ekologických produktov, ako napríklad obnoviteľných zdrojov energie alebo ekologických dopravných prostriedkov. Sociálny marketing môže tiež pomôcť zvýšiť povedomie o ochrane prírody a motivovať ľudí k podpore environmentálne priaznivých spôsobov života, ako napríklad recyklácie alebo minimalizácie využívania jednorazových produktov. Sociálny marketing sa taktiež často úzko spája s zdravotníctvom. Spadá tam propagácia zdravého správania, prevencia chorôb a podpora zdravotného vedomia. Môže sa to týkať propagácie zdravého stravovania, cvičenia a zdravých návykov. Sociálny marketing môže tiež pomôcť zvýšiť povedomie o rôznych zdravotných témach, ako napríklad významu pravidelných preventívnych vyšetrení alebo liečby závislostí.

V oboch prípadoch môže sociálny marketing pomôcť zvýšiť informovanosť a motivovať ľudí k zmene správania a podpore zdravých a udržateľných spôsobov života.

Kľúčové slová:

marketing

sociálny marketing

social markerting

sociálne problémy

greenwashing

ekológia

klimatická zmena

násilie

domáce násielie

HIV

AIDS

zdravotníctvo

marketingová komunikácia

reklamaObsah:
 • ÚVOD -2-
  1 HISTÓRIA -3-
  1.1 AQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROM -4-
  1.2 KAMPAŇ ABC -5-
  1.3 SOCIÁLNY MARKETING V OBLASTI KLIMATICKEJ ZMENY -6-
  1.4 GREEN WASHING -6-
  1.5 DOMÁCE NÁSILIE -7-
  2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA -9-
  ZÁVER -11-
  ZDROJE -12-

Zdroje:
 • ANDREASEN, A., Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development and the Enviroment, 1995, New Yersey: Jossey-Bass, ISBN 978-0787901370
 • ANDREASEN, A., Social Marketing in the 21st Century, 2006, California: SAGE Publications, ISBN 1-4129-1634-8
 • ANGLEWICZ, P., & KOHLER, P., Overestimating HIV infection: The construction and accuracy of subjective probabilities of HIV infection in rural Malawi, University of Southampton: Demographic Research Journal, 2009, [online] Dostupné na: http://demographic-research.org/Volumes/Vol20/6
 • ARMSTRONG, P., Greenpeace, Nestlé in battle over Kit Kat viral, 2010, [online článok] Dostupné na: https://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/19/indonesia.rainforests.orangutan.nestle/index.html
 • BUDAYOVÁ, Z., Pomoc a podpora ženám - obetiam domáceho násilia, 2016, in Zborník príspevkov z konferencie Nenásilne o násilí - Hovorme o právach, Nitra: Združenie STROM, ISBN 978-80-970667-3-4, str. 61-67
 • EUPCN, Violence against women: an EU-widesurvey. Main results report, 2014, [online] [2023- 04-30] Dostupné na: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
 • FRENCH, J., a GORDON, R., Strategic Social Marketing, 2015, London: SAGE Publications, ISBN 978-1-44624-861-4
 • Green Business Bureau, The Seven Sins of Greenwashing, Green Business Bureau, 2021, [online] Dostupné na: https://greenbusinessbureau.com/green-practices/the-seven-sins-of-greenwashing/
 • GREEN, E., Rethinking AIDS Prevention: Learning from Success in Developing Countries, 2003, Westport: Praeger Publisher, ISBN 978-0865693166
 • HALL, M., Climate change and marketing: Stranded research or a sustainable development?, 2018, New Zealand: University of Canterbury, [online] Dostupné na: DOI: 10.1002/pa.1893
 • JUNG, J., SHARON, E., The Volkswagen emissions scandal and its aftermath, 2019, New Yersey: Wiley Online Library, [online] Dostupné na: DOI: 10.1002/joe.21930
 • KOTLER, P., ROBERTO, E., Social Marketing, Strategies for changing public behavior, 1989, New York: Free Press, ISBN 978-0029184615
 • LECLERC, M., a kol., Fitting the HIV Epidemic in Zambia: A Two-Sex Micro-Simulation Model, 2009, PLOS ONE, [online] Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0005439.
 • MATASCI, C., GAUCH, M., a kol., The Influence of Consumer on Climate Change: The Case of Switzerland, 2021, Švédsko: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, [online] Dostupné na: DOI: 10.3390/su13052966
 • No knives, Better lives, kampaň, 2018, Škótsko, [online] Dostupné na: https://www.noknivesbetterlives.com/about-nkbl/
 • RADKOVÁ, L., Týranie žien a úloha sociálneho pracovníka a dobrovoľníka v tomto probléme, 2004, Trnava FZaSP: Zborník konferencie o ochrane života 2004
 • SCHMID, P. a kol., Transmission of HIV-1 infection in sub-Saharan Africa and effect of ellimination of unsafe injections, 2004, New York: THE LANCET, Vol. 363. [online] Dostupné na: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2804%2915497-4/fulltext
 • VERPLANKEN, B. a kol., Interventions to Break and Create Consumer Habits, 2006, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 25 (1), Jar 2006, ISSN 1547-7207
 • World Health Organization, HIV and AIDS, 2023, [online] Dostupné na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids